Javne nabavke 2024

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 

 

Plan nabavki za 2024. godinu

 

ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka papirnih kartica za potrebe naplatnog sistema u javnoj garaži Općine Stari Grad Sarajevo

06.03.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE

za: Usluge javnog oglašavanja, objava Javnog poziva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih za podršku poslovanja fizičkim licima koja obavljaju trgovačku djelatnost trgovina na malo, ličnim radom – trgovac pojedinac, na području Općine Stari Grad Sarajevo.

27.02.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE

za: Usluge javnog oglašavanja, objava Javnog poziva za finansiranje rada boračih udruženja za 2024. godinu, na području Općine Stari Grad Sarajevo.

27.02.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE

za: Nabavku balonske dekoracije (800 komada balona sa helijumom) za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

07.03.2024.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluge izrade Idejnog projekta rekonstrukcije objekta „Bistrička kula“ na području Općine Stari Grad Sarajevo

07.03.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU

za: Nabavka cvijetnog buketa za protokolarne svrhe polaganja cvijeća na centralnom spomen-obilježju “Crni labudovi”, za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

29.02.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU

za: Nabavka cvijetnog vijenca za obilježavanje godišnjice masakra na Markalama, za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

29.02.2024.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluge izrade geološkog i geotehničkog nalaza tla za potrebe planirane gradnje na lokalitetu Pašino brdo, Općina Stari Grad Sarajevo.

29.02.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU

za: Usluge izrade geološkog i geotehničkog nalaza tla za potrebe planirane gradnje na lokalitetu Pašino brdo, Općina Stari Grad Sarajevo.

26.02.2024.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavku, postavljanje i demontažu ramazanskog dekora na području Općine Stari Grad Sarajevo

21.02.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU

za: Usluge smještaja delegacije Općine Stari Grad Sarajevo za 2 (dvije) noći u Hotelu „NOBEL“ u Beogradu, a u cilju prisustva 45. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, za period od 21. do 23. februara 2024. godine

19.02.2024.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Sanacija/rehabilitacija dijelova ulica Bistrik basamci, Pod Hridom, Paje, Hadžijska ravan Nevjestinana i ulice Grlica području Općine Stari Grad Sarajevo (LOT 1-6)

29.03.2024.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Rekonstrukcije dijela lokalne ceste Sedrenik-Barice u dužini od L=3.500,00 m na području Općine Stari Grad Sarajevo, za period od 2024. godine zaključno sa ljetnom / građevinskom sezonom 2026. godine – Okvirni sporazum

04.04.2024.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Radovi na izgradnji poslovnog objekta „Galerija Berber“, na I i II spratu stambeno poslovne zgrade, ulica Zelenih beretki broj 14, MZ Ferhadija, područje Općine Stari Grad Sarajevo za period od 3 (tri) godine 2024-zaključno sa 31.12.2026. godine - Okvirni sporazum

15.04.2024.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluge rezervne internet konekcije za 2024. godinu, Općine Stari Grad Sarajevo

06.03.2024.
OBAVIJEST I UGOVOR

za: Usluge održavanja opreme parking sistema za vozila u javnoj garaži Općine Stari Grad Sarajevo

01.04.2024.
OBAVIJEST I UGOVOR

za: Usluge stručno-tehničkog nadzora nad realizacijom projekta nabavke i izgradnje fotonaponske elektrane na krovu objekta administrativnog sjedišta Općina Stari Grad Sarajevo

03.04.2024.
OBAVIJEST I UGOVOR

za: Usluge održavanja PP aparata i hidranata u zgradi Općine Stari Grad Sarajevo i vanjskim objektima koji pripadaju Općini Stari Grad Sarajevo i splinker sistema u objektu Javne podzemne garaže u I i II kvartalu 2024. godine

03.04.2024.
OBAVIJEST I UGOVOR

za: Usluge pregleda i kontrole dimnjaka, pregleda i kontrole dimnog kanala, pregled i kontrola kotla, pregled i kontrola dimnjaka i dimnog kanala Kvadranta XII, pregled video inspekcijskom kamerom i čišćenje po potrebi dimnjaka u 8 (osam) mjesnih zajednica za grijnu sezonu 2024/2025. godine

08.04.2024.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova na čišćenju objekta 1 i objekta 2 na lokalitetu Aleja ambasadora – Dariva Općina Stari Grad Sarajevo

12.04.2024.
OBAVIJEST

za: Nabavka 450 (četiristotinepedeset) saksija sa cvijećem i karticama, za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

  • Obavijest pogledajte ovdje.
10.05.2024.
OBAVIJEST I UGOVOR

za: Usluge izrade 3 (tri) komada štambilja 100mm x 75 mm i 1 (jedan) kom štambilja 75mm x 45 mm, za potrebe službi Općine Stari Grad Sarajevo

06.05.2024.
UGOVOR

za: Izvođenje radova na uklanjanju privremenog montažno demontažnog objekta – slobodnostojeće ljetne/zimske bašte u ulici Ferhadija bb, Općina Stari Grad Sarajevo

11.04.2024.
UGOVOR

za: Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na sanaciji dotrajalog toaleta u objektu MZ “Širokača”, u ulici Za Beglukom broj 73,  na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja

27.03.2024.
OBAVIJEST

za: Uslugu zamjene, balansiranja i skladištenje 48 (četrdesetosam) guma za vozila Općine Stari Grad Sarajevo

18.04.2024.
OBAVIJEST I POSEBNA ODLUKA

za: Kupovinu avio karata Sarajevo – Istanbul – Sarajevo za delagaciju Općine Stari Grad Sarajevo koja će boraviti u službenoj posjeti Općini Osman Gazi (Republika Turska) u  periodu od 04.04. do 07.04.2024. godine

  • Obavijest pogledajte ovdje.
  • Posebnu odluku pogledajte ovdje.
21.03.2024.
POSEBNA ODLUKA I UGOVOR

za: Usluge stručnog nadzora nad radovima sanacije fasade na objektu JU OŠ Edhem Mulabdić (centralni objekat)

04.04.2024.

Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630