Komisije

MANDATNO-ETIČKA KOMISIJA

 • AMRUDIN DŽANOVIĆ
 • SALIH IŠERIĆ
 • ALIJA BEGIĆ
 • SEID ŠKALJIĆ
 • MUAMER MEKIĆ
 • ALMEDINA ZUKORLIĆ-PAŠALIĆ
 • ADNAN SMAJOVIĆ

KOMISIJA ZA PROPISE I STATUT

 • ALENA BEGOVIĆ
 • LEJLA KASALO
 • ELMIR PRŠEŠ
 • ARMIN PAPIĆ
 • HARIS RUSTEMOVIĆ
 • ŽELJKO LER
 • RIJAD MILIĆ
 • EMIR BIĆO
 • SAMER IMAMOVIĆ

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

 • SEID ŠKALJIĆ
 • ŠEJLA UZUNOVIĆ
 • ALMEDINA ZUKORLIĆ-PAŠALIĆ
 • MUAMER MEKIĆ
 • SEJFO ŠEHOVIĆ
 • LEJLA BEGOVIĆ
 • ZLATAN LJUHAR
 • SABAHUDIN ARAPOVIĆ
 • HUSEIN HOLJAN

KOMISIJA ZA FINANSIJE I BUDŽET

 • ADNAN TALIĆ
 • ALEKSANDAR DODIG
 • AMAR TRBOVIĆ
 • SABINA ŠEGALO
 • ELVEDINA MUHOTIĆ
 • ELVIRA ČUREA
 • IRFAN VATRIĆ
 • MIRALEM SARIJA
 • ZLATAN BAJIĆ
 • DENI AJANOVIĆ
 • AMINA KUČUKALIĆ-ŽOLJIĆ

KOMISIJA ZA PITANJA BORACA I ŽRTAVA RATA

 • AVDO HODŽIĆ
 • KLAČAR MINEA
 • ZIJAD SOFTIĆ
 • EMIR KALDŽO
 • IBRAHIM DIVOVIĆ
 • FUAD REDŽIĆ
 • MIRZA ČELIK
 • EMIR KEMURA
 • EMIR BIĆO

KOMISIJA ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

 • JASMIN SKORUPAN
 • AMER HADŽIĆ
 • IRMA FETIĆ
 • ADEMIR KULOVIĆ
 • AJDIN HOLJAN
 • MIODRAG JUSIĆ
 • BENJAMIN NUREDINI
 • IRMA KASALO
 • ELVIR HADŽIOSMANOVIĆ
 • KENAN HADŽOVIĆ
 • ALMIR KASALO

KOMISIJA ZA POSLOVNE PROSTORE

 • SEJFO ŠEHOVIĆ
 • ZLATAN LJUHAR
 • AMELA TABUČIĆ
 • EDIN DURANOVIĆ
 • AVDO ŠLJIVO
 • JASMIN SKORUPAN
 • ADIS SALAN
 • DUBRAVKO GRUBIŠIĆ
 • AZRA KALJANAC
 • ALIJA MILADIN
 • ŠEJLA UZUNOVIĆ

KOMISIJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, ZANATSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNJU

 • SAMRA ČOMOR
 • KERIM SMAILBEGOVIĆ
 • VERNESA BRDARIĆ
 • EMINA REDŽO
 • VEDAD ŠAHOVIĆ
 • EMINA TORIĆ
 • SANELA DŽINOVIĆ
 • SABAHUDIN ARAPOVIĆ
 • MERISA LEPIR

KOMISIJA ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU

 • EMIR BULGURDŽIĆ
 • DIJANA KARAHMET
 • HARIS BEŠLIĆ
 • ARMIN BULJUGIĆ
 • KENAN AGIĆ
 • NERVIN DACIĆ
 • AJLIN MAHOVIĆ

KOMISIJA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE

 • DŽENIS GLUŠAC
 • NIHAD KESTENDŽIĆ
 • VEDAD DELJKOVIĆ
 • ENES KOVAČEVIĆ
 • ENIDA PUŠINA
 • ANIS KRIVIĆ
 • DINO NIKŠIĆ
 • AIDA OMERSOFTIĆ
 • DELILA ČAUŠEVIĆ HALILOVIĆ
 • LANA LONČAREVIĆ
 • MARIJA NERETLJAK

KOMISIJA ZA FIZIČKU KULTURU I SPORT

 • HUSEIN ČENGIĆ
 • JUNUZ KULIN
 • HARIS REDŽEPAGIĆ
 • MAJLINDA DAŠI
 • NERMIN ČEHIĆ
 • NAIDA JAŽIĆ
 • SRĐAN SIMONOVIĆ
 • NAIDA ĐUGUM
 • DAMIR SARAČEVIĆ

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I ŽALBE

 • ANES KURTANOVIĆ
 • ERNAD UGLJANIN
 • MERIMA ARNAUTOVIĆ
 • AMMAR HAJDARBAŠIĆ
 • EMIR HABIBOVIĆ
 • VEDAD KRUŠČICA
 • ELMA HRVAT
 • AMER REDŽOVIĆ
 • EMIR ZUBEROVIĆ

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

 • VEDAD BUKVA
 • AMAR KOVAČ
 • LAMIJA HANDŽIĆ
 • AJDIN HOLJAN
 • MERJEMA ROVČANIN
 • ADISA POTURA
 • SANELA IBRAHIMOVIĆ
 • BERIN MUJAN
 • EJNA KADRIJA
 • IBRAHIM BEKTIĆ
 • NEDIM ALIBEGOVIĆ

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

 • DIJANA KARAHMET
 • ALMA JAŠAREVIĆ
 • HALIMA LIVNJAK
 • NEJRA BOSNIĆ
 • DELILA ĆOSOVIĆ
 • MUHAMED HAMZIĆ
 • SANELA MUSIĆ
 • ALMIR MUJANOVIĆ
 • MUNEVERA POPLATA

KOMISIJA ZA PITANJA PENZIONERA I PENZIONERSKI STANDARD

 • NEDŽAD BIĆO
 • SUAD KATICA
 • BENJAMIN ŠALAKA
 • ZAIM ZOLJ
 • RAMO KLEMPIĆ
 • ZORAN BAGOJE
 • ANIDA ČOLAKHODŽIĆ

KOMISIJA ZA ODNOSE I SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

 • IRFAN ŠEHOVIĆ
 • MUHAMED SUĆESKA
 • AIDA HUDUTI
 • ALIJA KURTANOVIĆ
 • ADI ZAHIRAGIĆ
 • IRIS JUSUFRANIĆ
 • AMELA PUŠINA

KOMISIJA ZA RAD SA MJESNIM ZAJEDNICAMA

 • ELVIRA FEJZIĆ
 • TARIK ČENGIĆ
 • HARIS TARČIN
 • AMIRA SOMO
 • NIZAMA ŠUKUROVIĆ
 • FAHRUDIN MEMIĆ
 • ZLATKO TORLAK
 • FUAD BEČIĆ
 • MINELA ALIĆ
 • SENAD KURAHOVIĆ
 • SAMIR ISAKOVIĆ

Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630