MZ Medrese

 

 

 
  • Sekretar:  Nermina Šahbazović
  • Adresa: Safvet-bega Bašagića  84
  • Telefon:           033 532 703
  • Telefon Fax:    033 533 834
  • E-mail:              mz.medrese@starigrad.ba

                                     nermina.sahbazovic@starigrad.ba

 

 

 

  • Broj stanovnika:  3.262
1 do 5 od ukupno 110

Posljednje vijesti

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630