Javne nabavke 2023

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 

 

Plan nabavki za 2023. godinu

Anex plana nabavki za 2023.godinu

ODLUKA O POKRETANJU

za: Nabavka i izgradnja fotonaponske elektrane na krovu objekta administrativnog sjedišta Općine Stari Grad Sarajevo.

20.02.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Sukcesivna nabavka i isporuka sredstava i materijala za čišćenje za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za kalendarsku 2023. godinu

17.01.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Izvođenje građevinskih radova za potrebe sanacije stambenih jedinica i poslovnih prostora sa pravom raspolaganja Općine Stari Grad Sarajevo

 • Odluku pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Okvirni sporazum pogledajte ovdje.
30.01.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji potpornih i zaštitnih konstrukcija na području Općine Stari Grad Sarajevo za period 2023-2025. godina (3 godine)

 • Odluku pogledajte ovdje.
 • Odluku o poništenju pogledajte ovdje.
01.02.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Izvođenje radova vanrednog održavanja i sanacije kamenih stepeništa i kaldrma na području Općine Stari Grad Sarajevo za period od 2023. godine do 2025. godine (3 godine)

30.01.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Izvođenje građevinskih radova za potrebe sanacija stambenih jedinica socijalno ugrožene kategorije stanovništva sa područja Općine Stari Grad Sarajevo

31.01.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Nabavka i isporuka građevinskog materijala za potrebe sanacija stambenih jedinica socijalno ugrožene kategorije stanovništva na području Općine Stari Grad Sarajevo

24.01.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Sukcesivna nabavka i isporuka računarske i srodne opreme za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za period 2023-2025. godina

24.01.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Sanacija/rehabilitacija ulica Za beglukom, Žagrići i Ablakovina, na području Općine Stari Grad Sarajevo (LOT 1-2)

 • Odluku pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru LOT1 pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru LOT2 pogledajte ovdje.
 • Ugovor LOT1 pogledajte ovdje.
 • Ugovor LOT2 pogledajte ovdje.
02.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Sanacija/rehabilitacija ulica Niže banje, Dženetića čikma, Okrugla, Budžak i dijela ulice Bistrik na području Općine Stari Grad Sarajevo (LOT 1-2)

 • Odluku pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru LOT1 pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru LOT2 pogledajte ovdje.
 • Ugovor LOT1 pogledajte ovdje.
 • Ugovor LOT2 pogledajte ovdje.
03.02.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Izvođenje radova izgradnje pomoćnog objekta uz dječije igralište na Darivi (Aleja ambasadora), sa dovođenjem vode do objekta, Općina Stari Grad Sarajevo

23.01.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Usluga izrade Glavnog projekta sanacije klizišta i projekta monitoringa na lokalitetu Sagrdžije broj 42 – džamija Ulomljenica, Općina Stari Grad Sarajevo

23.01.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Izvođenje radova rušenja bespravno izgrađenih objekata, zaštita od urušavanja ruševnih objekata i rušenje objekata opasnih po građane na području Općine Stari Grad Sarajevo, za period 2023. – 2025. godine – okvirni sporazum

03.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR 

za: Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije objekata Općine Stari Grad Sarajevo, mjesnih zajednica, javne podzemne garaže i dijela objekta Kvadranta XII za period 01.01.2023. - 31.12.2023. godine.

23.01.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izrada Idejnog projekta “Reorganizacija pijace “Markale”, korekcije krova i spomenika žrtvama masakra iz rata 1992-1996. godine”, na području Općine Stari Grad Sarajevo.

03.02.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Nabavka i montaža  plastenika površine 50 m2 i 30 m2 sa dodatnom opremom na  području Općine Stari Grad Sarajevo za period od 2023. do 2025. godine – okvirni sporazum

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
31.01.2023.
ODLUKA I UGOVOR

nabavka robe: nabavka 7(sedam) kamera sa pratećom opremom za potrebe pojačanog video-nadzora nad zgradom i platoom Općine Stari Grad Sarajevo.

24.01.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova sanacije zida i izrada nove kapije (ograda+vrata), dužine L=cca.12,0m, prosječne visine 0,7-2,0m, u ulici Firduzbegova broj 56-MZ Širokača, Općina Stari Grad Sarajevo

20.01.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova sanacije ulične rasvjete - MZ Kovači, Općina Stari Grad Sarajevo

20.01.2023.
UGOVOR

o vršenju usluge: Iznajmljivanje kopir aparata i MFP uređaja za ispis "klik metodom", za period 01.12.2022. do 21.12.2023. godine za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

16.01.2023.
ODLUKA I UGOVOR

o vršenju usluge: Usluga servisiranja službenih vozila Općine Stari Grad Sarajevo za 2023. godinu (5 malih servisa i 2 velika servisa)

10.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

o vršenju usluge: Usluge remote backup-a podataka sa monitoringom glavne server sale Općine Stari Grad Sarajevo

22.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova izrade drenaže i fasade na sjeverozapadnoj strani, na dijelu prizemlja stambenog objekta koji se nalazi u ulici Ispod oraha broj 38, MZ Vratnik, Općina Stari Grad Sarajevo

22.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka zastava za koplja i jarbole za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

22.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka odraslih alejnih stablašica sa formiranim krošnjama i razvijenim korjenovitim sistemom, visine 2,5 - 3,0 m, obima do 12 cm, sa isporukom na lice mjesta - Općina Stari Grad Sarajevo

28.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga kreiranja Viber ChatBot aplikacije

10.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izrada, dostava i ugradnja vanjskih jednokrilnih lučnih zastakljenih vrata na poslovnom prostoru u ulici Halači broj 6, na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja, a čiji je korisnik UDRUŽENJE „NARODNA KUHINJA STARI GRAD - TETKA ZILHA“ SARAJEVO

10.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Adaptacija poslovnog prostora na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja, u ulici Ćumurija broj 2

14.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga štampe obrazaca

20.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izrada projektno-tehničke dokumentacije sanacije i restauracije fasade stambeno-poslovnog objekta u ulici Safvet-bega Bašagića broj 2, Općina Stari Grad Sarajevo

05.01.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga izrade Elaborata isplativosti rekonstrukcije poslovnog objekta u ulici Saliha Hadžihuseinovića Muvekita broj 5, na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja

15.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Stalne internet konekcije

06.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga organizacije ručka povodom Međunarodnog dana žena

20.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga čišćenja i nanošenja nano vodootporne zaštite za kamen na Musluk česmi na Baščaršiji

17.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluge izrade mliječnih kartona i ostale veterinarske usluge iz oblasti dijagnostike domaćih životinja

28.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

22.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga izrade Studije društveno-ekonomske opravdanosti u izgradnju “Bazena Bentbaša”

15.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga izrade glavnog geotehničkog projekta MISIJA G21, kao i revizije glavnog geotehničkog projekta MISIJA G23 za potrebe rekonstrukcije poslovnog prostora u ulici Saliha Hadžihuseinovića Muvekita broj 5, na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja

16.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka, isporuka, montaža i demontaža dekorativne rasvjete povodom mjeseca ramazana i Ramazanskog bajrama

02.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga kasko osiguranja 3 (tri) službena vozila u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo

03.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izrada Idejnog projekta otvorenih bazena “Bentbaša” na području Općine Stari Grad Sarajevo

14.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga dubinskog čišćenja Osmangazi Bursa sebilja i spomen-ploče na Baščaršijskom trgu

05.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka ljetnih guma za 5 (pet) službenih vozila u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo

03.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka vatrogasnih radnih uniformi za nove članove Službe za zaštitu i spašavanje od požara - Udruženje Vatrogasno društvo “Vratnik” Sarajevo

05.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga vršenja stručnog nadzora radova sanacije podnih svjetiljki u svrhu iluminacije Katedrale Srca Isusova na lokalitetu Trg fra-Grge Martića, Općina Stari Grad Sarajevo

12.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Zamjena dotrajale fasadne stolarije, tj. demontaža postojeće drvene stolarije (prozori i vrata) i ugradnja PVC fasadne stolarije sa termoizolacionim staklom u stambenoj jedinici korisnika Gabela Hamida, u ulici Adžemovića broj 18

06.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga licenciranja Glavnog projekta rekonstrukcije poslovnog prostora u ulici Saliha Hadžihuseinovića Muvekita broj 5, na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja

20.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Produkcija i emitovanje video priloga povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

13.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Produkcija i emitovanje video čestitke povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

13.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova sanacije kanalizacije u ulici Višegradska kapija i sanacije javne česme u ulici Mošćanica, Općina Stari Grad Sarajevo

17.01.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga servisiranja i čišćenja klima uređaja u zgradi Općine Stari Grad Sarajevo (1 rashladna mašina, 20 komada stropnih unutrašnjih jedinica i 82 komada zidnih – split sistema) i u objektu Kvadrant XII (1 rashladna mašina i 16 kasetnih – unutrašnjih jedinica)

22.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka i montaža 2 (dva) reflektora za noćno osvjetljenje sportske plohe za basket u ulici Nadmlini, Općina Stari Grad Sarajevo

05.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga izrade projekta rušenja izgrađenog prizemnog objekta poslovne namjene tlocrtne „L“ osnove, površine cca 80,00 m2, u ulici Jelića broj 1A, Općina Stari Grad Sarajevo

11.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Radovi izrade i isporuke 40 visokih stubića i 20 malih, radi ugradnje istih na području Općine Stari Grad Sarajevo

11.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova na otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži u objektu MZ „Širokača“, Općina Stari Grad Sarajevo

13.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga keteringa za 60 (šezdeset) osoba povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH

31.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga popravke vozila Citroen kamion registarskih oznaka K61-J-387 , usljed kvara uzrokovanog saobraćajnom nezgodom

12.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka cvijeća za protokolarne potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za period od 01.03.2023. godine do 31.12.2023. godine

22.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga izrade Glavnog projekta izgradnje kanala za odvodnju oborinskih voda u dijelu ulice Sedrenik Općine Stari Grad  Sarajevo

11.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Radovi na postavljanju kamenih ploča – Aleja ambasadora,  Općina Stari Grad Sarajevo

11.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Vršenje usluge izrade Elaborata sanacije –  rehabilitacije 9 (devet) ulica na području Općine Stari Grad Sarajevo

11.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga izrade idejnog projekta uređenja pješačke zone na dionici Šeher –Ćehajine ćuprije do objekta Bazeni, Općina Stari Grad Sarajevo.

05.05.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na projektu: „Izvođenje radova izgradnje potpornog zida i rekonstrukcije cjevovoda DN 40 mm u cjevovod DN 100 mm na dužini od cca L=100m, u ulici Ramića banja broj 16 do broja 39, MZ Sedrenik - Općina Stari Grad Sarajevo“

19.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga izrade 64 komada pečata ( 48 komada φ (fi) 50 mm i 16 pečata φ (fi) 30 mm okruglih) za potrebe službi za upravu i stručnih službi Općine Stari Grad Sarajevo

19.04.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova, otklanjanje opasnosti na objektu u ulici Sumbul česma broj 24, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku pogledajte ovdje. 
 • Okvirni sporazum pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
08.05.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Usluga servisiranja i remonta hidroflex postrojenja u Općini Stari Grad Sarajevo

28.02.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU

za: Usluga servisiranja i remonta hidroflex postrojenja u Općini Stari Grad Sarajevo

29.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Isporuku robe, izrada, transport i montaža dijelova enterijera (jedan ormar za registratore, jedan radni stol i jedna komoda za printer) za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

03.05.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga izrade idejnog rješenja vodosnabdijevanja na lokalitetu Borija, Općina Stari Grad Sarajevo

03.05.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga izrade Glavnog projekta sanacije klizišta i projekta monitoringa na lokalitetu Sagrdžije broj 42 – džamija Ulomljenica, Općina Stari Grad Sarajevo

 

 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
13.04.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Usluga izrade inženjersko-geološkog elaborata uz izvođenje istražnih radova,  glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa za klizište na lokalitetu Bistrik brijeg od broja 11 do broja 27, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o poništenju postupka pogledajte ovdje.
05.05.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka 80 (osamdeset) pari poludubokih čizama za misije za opremanje Službe za obezbjeđenje i zaštitu Općine Stari Grad Sarajevo - Policijska uprava Stari Grad

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje. 
 • Ugovor pogledajte ovdje.
24.02.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Nabavka i isporuka alata i materijala za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje. 
 • Ugovor pogledajte ovdje. 
15.03.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Sukcesivna isporuka i nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za kalendarsku 2023. godinu

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Odluku o otkazivanju pogledajte ovdje.
19.01.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Sukcesivna isporuka i nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za kalendarsku 2023. godinu

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
31.03.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Usluga servisiranja i remonta hidroflex postrojenja u Općini Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
30.03.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga štampe općinskog biltena “Starogradski haberi”

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
10.02.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavku i montažu 40 plastenika površine 50 m2 i 41 plastenika površine 30 m2, sa dodatnom opremom na području Općine Stari Grad Sarajevo

 • Okvirni sporazum pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
08.05.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavku i isporuku 5250 komada sadnog materijala paprike (formirani prvi pupoljci, bez oštećenja i vidljivih znakova oboljenja) za 81 poljoprivrednog proizvođača sa područja Općine Stari Grad Sarajevo

15.06.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Izvođenje radova sanacije fasade na objektu JU OŠ „Edhem Mulabdić“ (centralni objekat), ulica Konak broj 1, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o poništenju pogledajte ovdje.
21.06.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Štampanje glasačkih listića i ostalog materijala neophodnog za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahima Hadžibajrića

05.07.2023.
UGOVOR

za: Izvođenje radova izrade i ugradnje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, opreme i posebnih objekata na cesti za smirivanje saobraćaja u Općini Stari Grad Sarajevo

03.07.2023.
UGOVOR

za: Izvođenje radova na sanaciji oštećenja na kolovozu (udarne rupe, mrežaste pukotine, ulegnuća i slično) na saobraćajnicama na području Općine Stari Grad Sarajevo

11.07.2023.
UGOVOR

za: Usluge održavanja i popravki računarske i srodne opreme uz zamjenu dijelova za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo

03.05.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga redovnog  održavanja i servisiranja 6 (šest) liftova u objektima Općine Stari Grad Sarajevo za period od 08.07.2023. do 08.07.2024. godine

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
14.07.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Održavanje dimnjaka objekata Općine Stari Grad  Sarajevo, mjesnih zajednica i Kvadrant XII za sezonu grijanja 2023/2024

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
14.07.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Pripreme i dostave sendviča sa pohovanom piletinom i sendviča sa pilećom šunkom u skladu sa zahtjevom Komisije za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahima Hadžibajrića

 • Posebnu odluku pogledajte ovdje.
 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
21.07.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga održavanja programa i podrške korisnicima paketa za općinski matični registar Datanova i administracija sistema matičnog registra za period od 01.07.2023. godine do 30.06.2024. godine, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Posebnu odluku pogledajte ovdje.
 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
08.08.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Usluga izrade inženjerskogeološkog i geotehničkog elaborata uz izvođenje istražnih radova, glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa za klizište na lokalitetu Trčivode gornje broj 48, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
15.08.2023.
UGOVOR

za: Izvođenje radova na sanaciji poslovnog prostora u ulici Gazi Husrev-begova broj 69, na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja

26.04.2023.
UGOVOR

za: Izvođenje građevinsko-zanatskih radova za potrebe sanacije začepljenja kanalizacije u prostorijama MZ Mošćanica, Općina Stari Grad Sarajevo 

23.06.2023.
UGOVOR

za:Izvođenje radova na hitnoj sanaciji poslovnog prostora ambulante Logavina – JU Dom zdravlja Stari Grad u ulici Karpuzova broj 5, na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja  

18.09.2023.
UGOVOR

za: Nabavka i ugradnja 1 (jednog) klima uređaja  za server sobu Općine Stari Grad Sarajevo

07.09.2023.
UGOVOR

za: Prevoz za 66 (šezdesetšest) učenika JU OŠ „Vrhbosna”, za I i II polugodište školske 2023/2024. godine za 175 (stotinusedamdesetpet) radnih dana (1 minibus i 1 vozač), za period od 01.09.2023. godine do 12.06.2024. godine

 • Odluku o izuzeću pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
31.08.2023.
ODLUKA

za: Izvođenje radova na  čišćenju korita otvorenih vodotoka Čolinog potoka i Ramića potoka, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o provođenju pogledajte ovdje.
 • Posebnu odluku pogledajte ovdje.
29.09.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka, isporuka i montaža dijelova za pumpu u objektu Javne podzemne garaže na lokalitetu Trg Prve brigade policije – MZ Babića bašča – Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o provođenju pogledajte ovdje.
 • Posebnu odluku pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
03.10.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Rekonstrukciju 4 (četiri) plastenika pojedinačne površine 100m2 i 1 (jednog) plastenika površine 50m2 te dodjela folije za 2 (dva) plastenika  površine 96m2 i 60m2, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o provođenju pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
03.10.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Izvođenje građevinskih radova za potrebe sanacije stambenih jedinica i poslovnih prostora sa pravom raspolaganja Općine Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Okvirni sporazum pogledajte ovdje.
30.01.2023.
UGOVOR

za: Izvođenje radova na hitnoj sanaciji poslovnog prostora ambulante Logavina – JU Dom zdravlja Stari Grad u ulici Karpuzova broj 5, na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja

18.09.2023.
UGOVOR

za: Izvođenje građevinsko-zanatskih radova za potrebe sanacije začepljenja kanalizacije u prostorijama MZ Mošćanica, Općina Stari Grad Sarajevo  

23.06.2023.
UGOVOR

za: Izvođenje radova na zamjeni 11 (jedanaest) postojećih krovnih prozora starije izvedbe, na poslovnom prostoru na Gajevom trgu broj 4/IV na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja, zakupoprimca Udruženje „Menssana“

03.10.2023.
UGOVOR

za: Izvođenje radova na sanaciji poslovnog prostora u ulici Gazi Husrev-begova broj 69, na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja

26.04.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Izvođenje radova rasvjete tunela Vratnik na magistralnoj cesti M5, dionica Šeherćehajin most-Korija, km 0+550 – Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
24.10.2023.
ODLUKA O POKRETANJU

za: Izvođenje radova hitne intervencije na lokalnoj kanalizacionoj mreži i objektima za prikupljanje i odvođenje oborinskih voda sa lokalnih i nekategorisanih saobraćajnica na području Općine Stari Grad Sarajevo, za period od 2023. godine do zaključno sa 31.12.2025. godine, okvirni sporazum

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o poništenju pogledajte ovdje.
12.09.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: II faza radova rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže u dijelu ulice Mačkareva sa sanacijom kaldrme i izmiještanjem gasne mreže, od raskrsnice sa ulicom Prijeka česma do ulice Ćebedžije, MZ Vratnik, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
06.09.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Rekonstrukcija 4 (četiri) plastenika pojedinačne površine 100m2 i 1 (jednog) plastenika površine 50m2 te dodjela folije za 2 (dva) plastenika  površine 96m2 i 60m2, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
06.10.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Nabavka zaštitne radne odjeće (HTZ odjeća) za uposlenike Odjeljenja za održavanje Aleje ambasadora, javnih površina i cestovnih pojasa Općine Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Posebnu odluku pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
26.09.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje nepredviđenih radova na projektu “Rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže u dijelu ulice Arapova, od raskrsnice sa ulicom Žepa do ulice Mejlijina", Općina Stari Grad Sarajevo.

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Posebnu odluku pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
01.11.2023.
ODLUKA I POSEBNA ODLUKA

za: Izvođenje radova na  čišćenju dijela korita rijeke Mošćanice na potezu od ušća u rijeku Miljacku do Bijelog mosta (most na Obhodži), Općina Stari Grad Sarajevo.

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Posebnu odluku pogledajte ovdje.
11.10.2023.
ODLUKA O IZBORU

za: Nabavku i izgradnju fotonaponske elektrane na krovu objekta administrativnog sjedišta Općine Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
13.11.2023.
ODLUKA I UGOVOR ZA OKVIRNI SPORAZUM

za: Radovi zimskog održavanja saobraćajnica na području Općine Stari Grad Sarajevo za period od 15.11.2023. godine do 15.03.2026. godine, okvirni sporazum

 • Odluku o pokretanju pogledajte ovdje.
 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Okvirni sporazum pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
21.11.2023.
ODLUKA I UGOVOR 

za: Demontaža, defektaža, montaža pumpe i čišćenje spremnika za odvodnju fekalnih voda, sa zamjenom radnog kola, kugličnog ležaja, semeringa i ostalih sitnih dijelova u objektu podzemne garaže – lokalitet Trg Prve brigade policije, Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Posebnu odluku pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
06.11.2023.
ODLUKA I UGOVOR 

za: Montaža dekorativne rasvjete povodom predstojećih novogodišnjih i vjerskih praznika u ulicama: Štrosmajerova, Sarači, Baščaršijski trg, Ferhadija, Mula Mustafe Bašeskije, Zelenih beretki i Gazi Husrev-begova ulica (Zlatarska  ulica), Općina Stari Grad Sarajevo

 • Odluku o izboru pogledajte ovdje.
 • Posebnu odluku pogledajte ovdje.
 • Ugovor pogledajte ovdje.
28.11.2023.
ODLUKA I UGOVOR 

za: Izvođenje radova na priključenju stambene jedinice u ulici Prvomajska broj 4/prizemlje na toplifikacioni sistem i nabavku odgovarajućih radijatora

05.12.2023.
ODLUKA I UGOVOR 

za: Nabavka i isporuka 3 (tri) jelke ispred i unutar Katedrale Srca Isusova, sa uslugom montaže i demontaže istih, Općina Stari Grad Sarajevo

08.12.2023.
ODLUKA I UGOVOR 

za: Kupovinu povratnih avio karata za službeno putovanje delegacije Općine Stari Grad Sarajevo u Beč za 4 (četiri) osobe u periodu od 19.12.2023. do 20.12.2023. godine.

06.12.2023.
ODLUKA I UGOVOR 

za: Pružanje konsultantskih usluga za izradu Strategije za mlade Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024-2028.godine

13.12.2023.
ODLUKA I UGOVOR 

za: Usluga popravke  7 (sedam) rampi za ograničavanje automobilskog saobraćaja u starogradskoj jezgri na lokacijama u Općini Stari Grad Sarajevo: Abadžiluk, Bravadžiluk, Prote Bakovića, Zelenih Beretki, Obala Kulina Bana, Kovači, Trg fra Grge Martića-Katedrala i pripadajućeg sistema za kontrolu prolaza na istim

14.12.2023.
ODLUKA I UGOVOR 

za: Usluga izrade projektne dokumentacije "Integrisanog sistema radio komunikacije i sistema za oglašavanje i uzbunjivanje građana za potrebe Službe civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo" sa izradom studije akustičnosti i zonama servisa repetitora, a prema projektnom zadatku

14.12.2023.
ODLUKA 

za: Najam 25 (dvadesetpet) barskih stolova povodom Novogodišnjeg prijema uposlenika Općine Stari Grad Sarajevo

 • Posebnu odluku pogledajte ovdje.
 • Odluku pogledajte ovdje.
28.12.2023.
UGOVOR 

za: Otklanjanje opasnosti od ruševnog objekta u ulici Mahmutovac broj 66, Općina Stari Grad Sarajevo

29.12.2023.
UGOVOR 

za: Otklanjanje opasnosti od ruševnog objekta u ulici Sumbul česma broj 24,  Općina Stari Grad Sarajevo

29.12.2023.
ODLUKA 

za: Usluga keteringa povodom Novogodišnjeg prijema 150 uposlenika Općine Stari Grad Sarajevo

29.12.2023.
ODLUKA 

za: Nabavku protokolarnih poklona za potrebe Službe kabineta Općinskog načelnika – 50 setova za kafu za 2 osobe upakovano u drvenu kutiju sa ručnom izradom i 120 malih zvekira (magneta) upakovano u drvenu kutiju sa ručnom izradom

29.12.2023.
ODLUKA 

za: Pružanje konsultantskih usluga za uspostavljanje odsjeka za javne nabavke, uspostavljanje sistema, te otklanjanje nedostataka ukazanih revizorskim izvještajem Općine Stari Grad Sarajevo iz 2022. godine

28.12.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Popravka 8 (osam) komada postojeće LED rasvjete na sebilju - Baščaršija

28.12.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izvođenje radova na otklanjanju kvarova na 1 (jednom) liftu - lijevi lift, u zgradi Općine Stari Grad Sarajevo u objektu „A“

28.12.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Usluga hotelskog smještaja za 4 (četiri) jednokrevetne sobe sa doručkom sa uključenim privatnim transferom na relaciji Aerodrom – Hotel Royal 4* Singerstrasse broj 3, Vienna – Aerodrom za službeno putovanje delegacije Općine Stari Grad Sarajevo u Beč, u hotel Royal 4* Singerstrasse broj 3, Vienna od 19.12.2023. do 20.12.2023 godinu

15.12.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Izrada elaborata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja Javnog Preduzeća Općine Stari Grad Sarajevo

25.12.2023.
ODLUKA I UGOVOR

za: Osiguranje imovine Općine Stari Grad Sarajevo, za period od 01.01.2024. do 01.01.2025. godine za zgradu Općine Stari Grad Sarajevo koja obuhvata objekat A, B i C, kotlovnicu, šalter salu, te vanjske objekte: 16 mjesnih zajednica, Saburinu kuću, Javnu podzemnu garažu u ulici Avdage Šahinagića, dio objekta Kvadranta XII, te dio objekta u ulici Halači broj 1

27.12.2023.
ODLUKA I POSEBNA ODLUKA

za: Usluge keteringa za 46 (četrdesetšest) osoba povodom posjete službama sigurnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo

29.12.2023.

Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630