Završeni projekti 2020

 • Završen projekat sanacije kompletne ulice Isevića sokak na Bistriku
 • Postavljen novi asfalt na oko 400 metara regionalne ceste R447 Dariva-Hreša
 • Asfaltiran dio ulice Nova Baruthana na Mošćanici
 • Asfaltira se ulica Hadžiabdinica
 • Sanirana ulica Mraovac, u toku asfaltiranje dionice u Bakije sokaku
 • Završena sanacija ulice Ablagijin sokak: Građani zadovoljni, djeca uživaju
 • Saniran makadamski pristupni put Močila kod br. 77
 • Ulica Močila: Počelo asfaltiranje
 • Asfaltiran krak ulice Jarčedoli, od broja 150 do 156
 • Sa građanima Mahmutovca nakon završetka projekta vrijednog 750.000 KM: Dobili smo dugoročno rješenje
 • Sanirana kaldrma i stepenište Za beglukom: Za građane Širokače najkraća ruta do srca grada
 • Pogledajte ulicu Rogina nakon sanacije
 • Završena sanacija ulice Hadžijska ravan
 • Radovi u Sedrenik čikmi: Asfaltirano oko 300 metara makadamskog dijela
 • Sanirana ulica Halilbašića na Kovačima
 • Ispunjen još jedan zahtjev građana: Asfaltiran makadamski put na Mošćanici
 • Sanirani trotoari u ulici Mula Mustafe Bašeskije
 • Načelnik Hadžibajrić sa prezadovoljnim građanima ulice Porčina: Sanirana kaldrma
 • Sanirana dionica regionalnog puta Dariva-Hreša: Sigurniji i bolji prilaz najvećoj mjesnoj zajednici u Starom Gradu
 • Postavljen prvi sloj asfalta na dionici regionalnog puta Dariva-Hreša R447
 • Potpuno sanirana ulica Hrvatin
 • Završena i Mišćina ulica na Kovačima
 • Svi radovi u ulici Očaktanum završeni
 • Izgradnjom trotoara završena sanacija ulice Petrakijina
 • Potpuno je sanirana ulica Hasana Kaimije uključujući i novu vodovodnu mrežu
 • Asfaltirana ulica Petrakijina, slijedi izrada trotoara
 • Ulica Očaktanum: Novi asfalt na 350 metara saobraćajnice
 • Novi asfalt na još jednom dijelu ulice Jarčedoli
 • Završeno asfaltiranje dijela ulice Vinograd na Sumbuluši
 • Asfaltirano 90 metara kraka ulice Jarčedoli
 • Novi asfalt za građane ulice Bajramuša - okončan značajan projekat
 • Asfaltirana ulica Bijela česma
 • Asfaltiran put na Sedreniku nakon sanacije klizišta
 • Asfaltirana ulica Vareška: Građani kažu da su sada mnogo bolji uslovi
 • Sanira se ulica Berkuša mala: Građani zadovoljni izvedenim radovima
 • Završena sanacija kaldrme i dijela komunalne infrastrukture u ulici Timurhanova
 • Novi asfalt u četiri kraka u naselju Bostarići
 • Asfaltiran dio ulice Sunulah efendije
 • Asfaltiran još jedan dio ulice Golobrdica
 • Asfaltirana ulice Turbe
 • Tokom vikenda završeni radovi u Megara čikmi
 • Završen veliki projekat: Nova kanalizacija i asfalt na Širokači i Toka-Džeki
 • Završen još jedan veliki projekat: Nova kanalizacija, asfalt, stepenište i zid u ulici Ispod Budakovića
 • Nova kaldrma u ulici Jekovac
 • Posjetili smo Nadmline – nova kaldrma na zadovoljstvo građana
 • Posljednje vijesti

  Vidi sve

  Newsletter
  KONTAKT

  Općina Stari Grad Sarajevo
  Radno vrijeme:
  07:30 -16:00
  07:30 -18:00 - Šalter sala

  Adresa: Zelenih beretki br. 4
  Šifra općine: 109
  ID: 4200738880009
  PDV: 200738880009
  Depozitni račun za prikupljanje javnih
  prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630