Općinske službe


Sekretar Općinskog organa uprave Općine Stari Grad Sarajevo, po ovlaštenju

Mirsada Smajić

Kontakt


Stručna služba kabineta Općinskog načelnika

Rukovodilac Stručne službe kabineta Općinskog načelnika, po ovlaštenju

Adela Plakalo

Kontakt


Služba za boračko-invalidsku zaštitu i socijalna pitanja

Pomoćnik Općinskog načelnika za boračko-invalidsku zaštitu i socijalna pitanja, po ovlaštenju

Dalila Mahmuljin

Kontakt


Služba za investicije i komunalne poslove

Pomoćnik Općinskog načelnika za investicije i komunalne poslove, po ovlaštenju

Damir Džaferović

Kontakt


Služba za privredu

Pomoćnik Općinskog načelnika za privredu

Aldiana Kavazović

Kontakt


Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove 

Pomoćnik Općinskog načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove

Emir Ibrišimović

Kontakt


Služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Pomoćnik Općinskog načelnika za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, po ovlaštenju

Enida Osmanagić

Kontakt


Služba za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Pomoćnik Općinskog načelnika za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Adela Plakalo

Kontakt


Služba za opću upravu

Pomoćnik Općinskog načelnika za opću upravu

Sadžida Brkanić

Kontakt


Služba civilne zaštite

Pomoćnik Općinskog načelnika za civilnu zaštitu

Sadmir Husanović

Kontakt


Služba za lokalni razvoj

Pomoćnik Općinskog načelnika za lokalni razvoj, po ovlaštenju

Sanin Hadžibajrić

Kontakt


Služba za finansije i budžet 

Pomoćnik Općinskog načelnika za finansije i budžet, po ovlaštenju

Senad Resić

Kontakt


Stručna služba Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

Rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

Abid Šehović

Kontakt


Ured za internu reviziju

Interni revizor

Irma Mandžuka

Kontakt


Stručna služba za zajedničke poslove 

Rukovodilac Stručne službe za zajedničke poslove

Mirsada Smajić

Kontakt


Služba za poslove mjesnih zajednica

Pomoćnik Općinskog načelnika za poslove mjesnih zajednica

Sanin Hadžibajrić

Kontakt


Služba za inspekcijske poslove

Pomoćnik Općinskog načelnika za inspekcijske poslove

Asja Hadžić

KontaktOpćinsko Pravobranilaštvo

Pravobranilac Općine Stari Grad

Enes Smajlović

Kontakt


Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630