Elektronski formulari

Stručna služba kabineta Općinskog načelnika

Služba za opću upravu

Služba za inspekcijske poslove

Služba za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Služba za investicije i komunalne poslove

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove

Služba za privredu

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i socijalna pitanja

BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA

 

SOCIJALNA ZAŠTITA 

Služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

 

Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630