Predsjedavajući i zamjenici

 

 

Seid Škaljić

Predsjedavajući Općinskog vijeća

e-mail: seid.skaljic@starigrad.ba

 

 

 

mr.sc. Damir Saračević

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća

e-mail: damir.saracevic@starigrad.ba

 

 

 

Zlatan Ljuhar

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća

e-mail: zlatan.ljuhar@starigrad.ba

 

Posljednje vijesti

Vidi sve

Starogradski haberi

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630