Musluk česma


05. 5. 2009

 

Prema kazivanju poznatog sarajevskog arhitekte Mufida Garibije musluci su taložnice u kojima se pročišćavao izvorski mulj i grumenje zemlje i kroz lule ispuštao vodu da slobodno teče. Nekad su na samom izvoru građeni musluci, zidana kamena korita s krovom, u koja se moglo ući.Jedini sačuvani musluk u Sarajevu je onaj na Vratniku, u blizini Havadže Mustafine džamije, poznatije kao džamija na Musluku. Bio je zidan od bijelog kamena hreše i prekriven kamenom kapom, koja se mogla skinuti radi čišćenja taloga. Voda je otjecala kroz lule od kovanog željeza.
Izvođač radova: «AME-5»
Investitor: Općina Stari Grad
 

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630