Rekonstrukcija Kozije ćuprije


03. 7. 2009

 

 
Projekat finansira Vlada Kantona Sarajevo, a Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog realizuje Projekat. Urađena je nova hidroizolacija i postavljena kaldrma, koja je bila u potpunosti devastirana. Rekonstrukcija je bila prijeko potrebna, jer je usljed vlage dolazilo do procjeđivanja vode, koja je štetila konstrukciji mosta i ugrožavala ovaj vrijedan spomenik koji je bio glavno prelazište Miljacke na Carigradskom drumu-džadi. Do njegove izgradnje u 16. vijeku (zlatnom vijeku graditeljstva) komunikacija sa Sarajevom tj. Vrhbosnom bila je preko Crepoljskog - Višegradskom kapijom, preko Kovača i dalje. Probijanjem tunela Babin zub i gradnjom istog u vrijeme Austro-ugarske prije 125. godina promijenio se ulazak u Sarjevo desnom obalom Miljacke, a Kozija ćuprija izgubila svoj predhodni značaj.
Izvođač radova: Kantonalno javno komunalno preduzeće «RAD»
 
   

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630