Novi zid u ulici Pogledine


25. 6. 2009

Izvrešeno je rušenje starog betonskog zida, te se pristupilo izgradnji novog masivnog armirano betonskog zida. Početak radova je 12.12.2008. godine, a završen 23.01.2009. godine.
Investitor radova: Općina Stari Grad 8.571,92KM
Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630