Potporni zid u ulici Krka


25. 6. 2009

Zbog nastanka klizišta, te radi sanacije istog izgrađen je novi armirano betonski potporni zid. Radovi otpočeti 03.12.2008. godine, a završeni 23.01.2009. godine.
Investitor radova: Općina Stari Grad 6.121,86KM

 

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630