Potporni zid na Hridu


25. 6. 2009

Potporni zid na Hridu

 

Zbog naglog obrušavanja postojećeg starog potpornog zida, čime je bila ugrožena saobraćajnica, odvijanje saobraćaja, te bezbjednost učenika i prolaznika pristupilo se hitnoj sanaciji potpornog zida. Izgrađen je novi betonsko armirani potporni zid.
Izvođač radova: AL INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
Investitor radova: Kanton Sarajevo 69.703,66 KM i Općina Stari Grad 46.469,11KM
 
Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630