Nije razmatran Rebalans budžeta Općine za 2014.godinu


04. 12. 2014

Nakon povlačenja prijedloga odluka o Rebalansu budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2014. godinu, dodjeli i prodaji stanova kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo, te o utvrđivanju uslova i postupka za ostvarivanje prava učešća građana u dodjeli plastenika i dodavanja novih tačaka na dnevni red, održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad. Kolegij Općinskog vijeća donio je zaključak da neće razmatrati prijedlog Odluke o Rebalansu budžeta za 2014. godinu jer nisu ispoštovani zaključci Vijeća sa prethodne sjednice.
Uvrštene su, a ujedno i usvojene (nakon zasjedanja Mandatno-imunitetske komisije), tačke: Prijedlog odluke o prestanku mandata izabranog vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad (Nermin Bjelak-BPS), Prijedlog odluke o verifikaciji mandata vijećnika u OV (Alem Ćesir-BPS) i Prijedlog rješenja o razrješenju Zamjenika predsjedavajućeg OV (Nermin Bjelak-BPS).
Godišnji izvještaj o aktivnostima Načelnika Općine za 2012. i 2013. godinu vijećnici nisu prihvatili, dok je Prijedlog za neposrednu dodjelu - prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Gazi Husrev-begova broj 27 vraćen na doradu.
Općinsko vijeće usvojilo je i Izvještaj o provođenju Općih izbora 2014. godine. Predsjednik Općinske izborne komisije Stari Grad, Nedim Muhić pojasnio je prisutnima na koji način su implementirani izbori u Starom Gradu i s kojim problemima su se najčešće susretali.
Vijeće je donijelo i odluku o raspisivanju Javnog poziva za imenovanje predsjednika i članova
Općinske izborne komisije.
Primljenu su k znanju i informacije o ostvarivanju boračko - invalidske zaštite za period 01. januar, - 31. oktobar, 2014. godine i o provođenju odluka iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa. Po pitanju tačke Pribavljanje saglasnosti za uspostavu zaštićenog pejzaža “Bentbaša”, vijećnici su se usaglasili i donijeli zaključak da je zahtjev preuranjen i da će se po ovom pitanju sazvati tematska sjednica Općinskog vijeća. Kako je dogovoreno, na tematsku sjednicu pozvat će se svi relevantni subjekti kojih se tiče ovo pitanje, a ten nakon izlaganja i rasprave donijet će se odluke o ovom pitanju.
Jednoglasno su usvojeni i prijedlozi rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za poslovne prostore, Komisije za predstavke i žalbe i Komisije za izbor i imenovanje.
Usvojeni su i prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostora u ulicama: Jelića broj 3, Safvet- bega Bašagića broj 2, S.H.Muvekita broj 5 (prizemlje 658,28m2) i S.H.Muvekita broj 5 (sprat 254,82 m2).

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630