Romi u naselju Mošćanica uselili u svoje nove domove


27. 10. 2009

Delegacija Općine Stari Grad Sarajevo u sastavu: savjetnik načelnika Ismet Hadžić, šef kabineta načelnika Aida Bajramović, pomoćnik načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar Nevzeta Mulalić i pomočnik načelnika za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica Rešad Jusupović je 26. oktobra 2009. godine uručila ugovore i ključeve za šest romskih porodica iz naselja Mošćanica, koji su uselili u svoje nove domove.
Naime, u septembru 2009. godine počelo se sa izgradnjom prizemnog objekta za šest romskih porodica iz naselja Mošćanica. Kompletni radovi su rađeni na vrhunski način, prema planiranoj dinamici, bez ikakvih problema, tako da naši sugrađani sa Mošćanice imaju novoizgrađene tople domove za predstojeću zimu, a što je najvaznije i riješeno stambeno pitanje. Realizaciju ovog projekta finansirali su Kanton Sarajevo i Općina Stari Grad Sarajevo.
 Također, jučer je Općina Stari Grad Sarajevo uz pomoć Crvenog krsta/križa Sarajevo i Narodne kuhinje „Stari Grad“ Sarajevo donirala pakete pomoći stanovnicima romskog naselja Mošćanica. Sekretar Mjesne zajednice „Mošćanica“ Remza Čoko uručila je svim porodicama pakete sa odjećom kako za odrasle, tako i za djecu. Također, svima su uručeni i veliki paketi sa hranom iz Narodne kuhinje „Stari Grad“ Sarajevo.
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630