Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete na području Općine Stari Grad Sarajevo


19. 10. 2009

U oktobru mjesecu ove godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji Javne rasvjete na području Općine Stari Grad Sarajevo između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u ime i za račun Općine Stari Grad Sarajevo s jedne i izvođača „Testingelektro“ d.o.o. Sarajevo s druge strane.
Predmet Ugovora je izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na području Općine Stari Grad Sarajevo.
Izvođač se obavezuje da će radove završiti za 45 dana, od dana potpisa Ugovora i uvođenja u posao.
Vrijednost radova po Ugovoru iznosi 92.137,50 KM.
U nastavku imate pregled ulica gdje će biti urađena sanacija, rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630