Okončani radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica Močila, Pirin brijeg i Skendera Kulenovića


15. 10. 2009

Na osnovu ovogodišnjeg sporazuma i potpisivanja Anexa ugovora između Općine Stari Grad, Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Rad”, tokom prošlog mjeseca ove godine počelo se sa rekonstrukcijom ulica Močila, Pirin brijeg i Skendera Kulenovića (dio) od Budaković džamije do restorana "Kibe". Realizaciju ovog projekta u vrijednosti od cca 127.000,00 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo.


Močila

Pirin brijeg

Skendera Kulenovića


Zbog velikog oštećenja saobraćajnica, odlučeno je da se izvrši rekonstrukcija dijelova ulica Močila, Skendera Kulenovića (od Budaković džamije do restorana "Kibe" i Pirinog brijega. U ulicama je uklonjen stari sloj asfalta sa podlogom, postavljena je nova tamponska podloga, izvršena nivelacija šahtova i rešetki za odvog oborinskih voda. Potom je uslijedilo asfaltiranje. Što je najvažnije ugovoreni rok za završetak radova je ispoštovan.
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630