Obnova krovne konstrukcije i sanacija fasade


13. 10. 2009

U proteklom mjesecu ove godine Općina Stari Grad Sarajevo realizovala je još jedan projekat. Radi se o izmjeni krovne limene konstrukcije, postavljanju novih oluka i saniranju fasade na zgradi koja se nalazi na raskrisnici ulica Fra Grge Martića, Ferhadije i Štrosmajerove. Glavni cilj nadležne službe u Općini bilo je da se zaustavi dalje propadanje fasade.
 


Naime, na toj zgradi zbog uveliko oštećene krovne limene konstrukcije, prilikom padavina dolazilo je do curenja vode po fasadi, zbog čega je došlo do velikog oštećenja. Pošto se radi o zgradi koja se nalazi u strogom centru Starog Grada, ta oštećenja su predstavljala ruglo za prolaznike, a i za turiste. Zbog toga je Općina odlučila da izvrši sanaciju pomenutog dijela zgrade. Radnici građevinske firme „Raming gradnja“ su sredinom mjeseca ove godine počeli sa radovima, da bi pred kraj mjeseca kompletan projekat bio završen. Postavljena je nova limena konstrukcija, novi oluci i izvršena je sanacija oštećene fasade sa stilskim figurama koje su sastavni dio kompletne zgrade. Realizaciju ovog projekta u vrijednosti od 5.608, 00 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo.
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630