Završena izgradnja potpornog zida Bostarići kod broja 10


02. 10. 2009

Općina je, zbog osiguranja putne komunikacije za stanovnike ulice Bostarići, pristupila hitnoj izgradnji potpornog zida u ulici Bostarići kod broja 10.
 


 

Foto: Zijad Lokvančić
Naime, 24. septembra ove godine počelo se sa izgradnjom armirano-betonskog potpornog zida u dužini od cca 22 metara. Zid je kompletan završen jučer, a radovi su se odvijali prema planiranoj dinamici bez ikakvih poteškoća.
Realizaciju ovog projekta u vrijednosti cca 14.700 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo, a izvođač radova je građevinska firma „Al Inžinjering“ d.o.o. Sarajevo.
 


 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630