Završena sanacija dijela ulice Širokača


29. 9. 2009

Projekat sanacije ulica Sagrdžije, Safvet bega Bašagića i Širokača uspješno je završen. Nakon sanacije ulica Sagrdžije u dužini 84 metra i Safvet bega Bašagića dužine 106 metara koja je završena sredinom septembra, pristupilo se sanaciji i treće preostale ulice.

 


Ovih dana završena je sanacija i ulice Širokača u dužini od 93 metra, tako da je projekat vrijedan 126.361,66 KM finansiran od strane Kantona Sarajevo i Općine Stari Grad uspješno realiziran.
Radove na sanaciji pomenutih ulica izvodilo je KJKP „Rad“ koje je bilo zaduženo za uklanjanje starog asfalta, postavljanje tamponske podloge, nivelisanje šahtova i rešetki za odvod oborinskih voda, asfaltiranje saobraćajnica i postavljanje ivičnjaka, a u dijelu ulice Sagrdžije uredili su i drvored.
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630