Završena izgradnja potpornog zida u ulici Močila br. 25


23. 9. 2009

Zbog naglog i ubrzanog pokretanja klizišta pristupilo se hitnoj sanaciji i izgradnji još jednog potpornog zida i to na lokaciji Močila broj 25. Naime, tokom septembra mjeseca ove godine počelo se sa izgradnjom armirano-betonskog potpornog zida u dužini od 10 metara sa dva kontrafora (betonski podupirač). Zid je potpuno završen, a radovi su se odvijali prema planiranoj dinamici bez ikakvih poteškoća.

 Realizaciju ovog projekta u vrijednosti cca 15.000 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo, a izvođač radova je građevinska firma “Neimari” d.o.o. Sarajevo.
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630