Pri kraju sanacija klizišta u Ulici Pastrma 22


03. 11. 2011

Sanacija klizišta u Ulici Pastrma br. 22 u Mjesnoj zajednici Toka – Džeka je u toku i ovaj projekat trebalo bi da bude okončan najkasnije za deset dana.
U sklopu ovog projekta urađena je kompletna mreža drenažnog sistema, rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže i vodovodne mreže, izgrađeni potporni zidovi na šipovima i geotehničkim sidrima, te napravljen pristupni put s potpornim zidovima.
Vrijednost projekta je oko 190.000 KM i zajedno ga, u omjeru pola – pola, finansiraju Općina Stari Grad i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, koji je nadzor nad realizacijom projekta.
Izvođač radova je kompanija „Mibral“ iz Sarajeva.
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630