Postavljeni rukohvati u Ulici Piruša


29. 9. 2011

Na području Mjesne zahednice Kovači u Uici Piruša završeno je postavljanje nove rukohvatne ograde. „Postavljena je pocinčana rukohvatna ograda s boljom antikorozivnom zaštitom, dužine 20 metara. U sklopu ovog projekta do sada su postavljeni rukohvati na šest lokacija, a preostalo je još na četiri.“ pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije.
Postavljanje rukohvata na svih deset lokacija u Starom Gradu koštat će 25.903,80 KM. Ovaj projekat finansira Općina Stari Grad, a izvođač radova je Fadž Company.
 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630