Završena sanacija u ulicama: Nadmlini, Halilbašića i Hadžišabanovića


13. 5. 2011

Radovi na sanaciji ulica koji su počeli početkom aprila 2011. godine odvijaju se predviđenom dinamikom. Prošle sedmice završena je djelimična sanacija udarnih rupa i oštećenja u ulicama Nadmlini i Halilbašića, prije tri dana (10.05.2011. godine) u ulici Hadžišabanovići, dok su u toku radovi u ulici Franjevačka.
Od sklapanja ugovora (početak aprila 2011. godine) sa izvođačem KJKP „Rad“ i Direkcijom za ceste KS, do danas (13.05.2011.godine), završena je sanacija petnaest ulica (15) i to: Močila, Kečina, Timurhanova, Turbe, Talirevića, Sedrenik, Ramića sokak, Balibegovica, Rogina čikma, Aganovići – Sipići, Braće Eskenazi i Mahmutovac od br. 62 do br. 78 i od br. 84 do br. 110, Nadmlini, Halilbašića i Hadžišabanovića.
Radovi u završenim ulicama koštali su 273.057,63 KM, a snosila ih je Općina Stari Grad.
 

Hadžišabanovića Halilbašića 
Nadmlini Franjevačka

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630