Sutra 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo


29. 5. 2024

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo zakazalo je 37. redovnu sjednicu koja će se održati sutra, 30. maja 2024. godine, s početkom u 10:00 sati u Sali 1 Općine Stari Grad Sarajevo. Prije toga, održan je Kolegij Općinskog vijeća Stari Grad, na kojem su prisustvovali načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, Irfan Čengić, predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad, Seid Škaljić, te šefovi klubova političkih stranaka i samostalnih vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika o radu na sjednicama Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

1.1 Usvajanje Zapisnika o radu na Vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, koja je održana dana 12.04.2024. godine

1.2 Usvajanje Zapisnika o radu na 36. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, koja je održana dana 30.04.2024. godine

2.Izbor i imenovanje

3.Prijedlozi akata iz nadležnosti Stručne službe kabineta Općinskog načelnika

3.1 Prijedlog Odluke o uslovima i postupku prihvatanja ulaganja pravnih lica u igrališta na području Općine Stari Grad Sarajevo;

3.2 Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i djelokrugu rada službi Općine Stari Grad Sarajevo

3.3 Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za raspisivanje Javnog oglasa za imenovanje Zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo;

3.4 Nacrt Odluke o komunalnom redu na području Općine Stari Grad Sarajevo

3.5 Nacrt Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta Općine Stari Grad Sarajevo

4.Prijedlozi akata iz nadležnosti Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove

5.Prijedlozi akata iz nadležnosti Službe za privredu

5.1 Prijedlog Odluke o utvrđivanju Registra poslovnih zgrada i  prostora kojima raspolaže i upravlja Općina Stari Grad Sarajevo

6. Prijedlozi akata iz nadležnosti Službe za investicije i komunalne poslove

6.1 Prijedlog Odluke o organizaciji sistema parkiranja na javnim parking površinama Općine Stari Grad Sarajevo

6.2 Prijedlog Saobraćajnog elaborata parkiranja na području Općine Stari Grad Sarajevo;

6.3 Prijedlog Dopune Plana korišćenja javnih površina na području Općine Stari Grad Sarajevo za 2024-u godinu;

6.4 Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na dopunu Godišnjeg Plana i programa održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove saobraćajnica čiji je upravitelj Općina Stari Grad Sarajevo

7.Prijedlozi akata iz nadležnosti Službe za boračko-invalidsku zaštitu i socijalna pitanja

7.1 Prijedlog Odluke o uslovima i načinu raspodjele budžetskih sredstava ratnim vojnim invalidima - paraplegičarima

8.Prijedlozi akata iz nadležnosti Službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

8.1 Prijedlog Pravilnika o dodjeli novčane pomoći za redovne učenike osnovnih i srednjih škola koji su u stanju socijalne potrebe.

9.Nacrt Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

10.Pitanja i inicijative općinskih vijećnika

Kompletan materijal pogledajte ovdje.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630