Narušavanje historijskog urbanog krajolika: Općina Stari Grad Sarajevo hitno reagirala na neovlašteno uklanjanje portala


09. 4. 2024

Jučer su urbanističko-građevinski inspektori Službe za inspekcijske poslove Općine Stari Grad, bez pokretanja inspekcijskog nadzora obavili uvid na adresi Sarači br. 57, gdje je primijećeno neovlašteno uklanjanje portala i postavljanje rolo garažnih vrata u antracit boji.

Ova lokacija je, bitno je napomenuti, dvostruki nacionalni spomenik. Naime, lokalitet je u obuhvatu Historijskog gradskog područja – Sarajevska čaršija koje je proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ali i “Historijskog urbanog krajolika Sarajeva”.

Odmah nakon otkrića, inspektori Općine Stari Grad su poduzeli hitne korake te uputili zahtjev Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za pokretanje inspekcijskog postupka po hitnom postupku. Također, inspektori su pronašli uklonjenu strukturu na drugoj lokaciji i promptno je uklonili.

Ovaj nezakoniti čin narušio je ne samo izgled ovog dijela Starog grada, već i vrijednost nacionalnog spomenika Sarajeva. Općina Stari Grad poziva sve građane da poštuju i čuvaju kulturno naslijeđe, te najavljujemo nastavak odlučne borbe protiv neovlaštenih intervencija koje ugrožavaju identitet ovog dijela grada.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630