Finalizirani radovi na sanaciji potpornog zida u ulici Turbe br.7


28. 1. 2011

Radovi na sanaciji potpornog zida u ulici Turbe br.7 u potpunosti su završeni. Naime, Općina je, krajem prošle godine, pristupila sanaciji pomenutog lokaliteta usljed dotrajalosti i oštećenja nastalih djelovanjem oborinskih voda i drugih vanjskih uticaja. Sredinom decembra završeni su svi betonski radovi i drenaže, a ostalo je da se uradi oblaganje zida kamenom, što je relizovano čim su to vremenski uslovi dozvolili.
Dužina zida koji je saniran iznosi 15 m. Izvođač radova bila je firma „Klico trans“.
Vrijednost ove investicije, koju je finansirala Općina Stari Grad, je 14.505,00 KM.

Podsjećamo, u toku prošle godine, Općina Stari Grad je finansirala sanaciju i izgradnju devet potpornih konstrukcija (Ramića banja 11, Ramića banja 34, Bostarići, Žagrići, Dolovi, Ispod oraha, Jarčedoli, Maguda 1 i Turbe 7), u ukupnoj vrijednosti 189.500,00 KM.
 

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630