Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Stari Grad


11. 3. 2023

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Stari Grad Sarajevo.

Kao izraz zahvalnosti za izuzetna dostignuća i doprinos od posebnog značaja za razvoj i ugled Općine Stari Grad Sarajevo, te podsticanje na aktivnosti koje su tome usmjerene, Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo će, pojedincima, organizacijama, institucijama, udruženjima, drugim pravnim subjektima, stranim državljanima i institucijama, dodijeliti priznanja.

Priznanja Općine Stari Grad Sarajevo će se dodjeljivati na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, zakazanoj povodom Dana Općine ili u dane utvrđene Odlukom o obilježavanju značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda agresije 1992.-1995. godina i u drugim prigodama.

 

Priznanja koja se dodjeljuju su:

  • OPĆINSKA POVELJA SA ZLATNIM ŠTITOM
  • POVELJA SA GRBOM OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
  • ZLATNI SEBILJ
  • POLICAJAC GODINE

Prijedloge za dodjelu Općinskih priznanja mogu podnijeti: građani Općine, vijećnici Općinskog vijeća, predsjedavajući Općinskog vijeća, Općinski načelnik, udruženja registrovana na području općine, političke partije koje djeluju na području općine, klubovi vijećnika Općinskog vijeća, savjeti mjesnih zajednica sa područja općine, privredna društva sa registrovanom djelatnošću na području općine, ustanove i druge organizacije i pojedinci.

Rok za podnošenje prijedloga Komisiji je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnoj štampi i na web stranici Općine Stari Grad Sarajevo (www.starigrad.ba).

Svi zainteresirani svoje prijedloge mogu uputiti putem pošte na adresu: OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, Općinsko vijeće, ul. Zelenih beretki br. 4
sa naznakom: „Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Stari Grad Sarajevo“ ili neposredno predati na šalter - Protokol Općine Stari Grad Sarajevo.

Kompletan Javni poziv možete pogledati ovdje.

Objavu Javnog poziva u dnevnim novinama pogledajte ovdje.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630