Za bolju sigurnost pješaka i vozila sanira se obrušeni zid i padina u ulici Muje Hrnjice


03. 11. 2022

Radi stabilizacije padine, kako ne bi došlo do obrušavanja oštećenog kamenog zida na saobraćajnicu u ulici Muje Hrnjice broj 10 na Jarčedolima, te zaštitili pješaci i vozila, općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić dao je hitan nalog da se izvrši sanacija na ovoj lokaciji prije dolaska predstojeće zime i loših vremenskih uslova.

Radovi su u toku, a sanira se kameni potporni zid dužine oko 20 metara i prosječne visine dva i po do četiri metra. Riječ je o dionici koju najviše koriste pješaci, te će izgradnja novog zida značajno doprinijeti njihovoj većoj sigurnosti.

Uporedo će se raditi i zaštita postojeće padine postavljanjem pletene žičane ograde, visine 80 centimetara. Vrijednost investicije je oko 20.000 KM, a rok za završetak radova je 30 radnih dana.

Stabilizacija terena u padinskim dijelovima Starog Grada je kontinuiran posao imajući u vidu konfiguraciju terena. Samo u ovoj godini sagrađeno je 7 potpornih konstrukcija: u ulici Kamenica na Mahmutovcu, u ulici Bostarići na Širokači, u ulici Kačanik mali broj 26, u ulici Sedrenik do broja 274, u ulici Trčivode preko puta brojeva 5 i 7, a ovog mjeseca završeni su radovi u ulicama Trčivode preko puta brojeva 13 i 15 i Boguševac broj 2.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630