Nove i sigurnije saobraćajnice za 50-ak domaćinstava u ulicama Pogledine i Dolovi


12. 9. 2022

Na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli uspješno je završen projekat sanacije dijelova ulica Pogledine i Dolovi, koje se nalaze ispod padina Trebevića, a u kojima je smješteno oko 50 domaćinstava.

Projekat je realizovan zahvaljujući dobroj koordinaciji općinskog načelnika mr. Ibrahima Hadžibajrića i mještana ovih ulica, kojima je sanacija značajna za svakodnevni život i lakši pristup kućama. Riječ je o vrlo frekventnim ulicama, koje nisu pružale uslove za sigurno odvijanje saobraćaja, te je projektom izvršeno proširenje na određenim dionicama. Nakon što je saslušao probleme ovih građana i uvjerio se u stanje na terenu, općinski načelnik mr.Ibrahim Hadžibajrić naložio je ne samo sanaciju saobraćajnica, nego i ispunjavanje zahtjeva građana za njihovo proširenje i uklanjanje stijena.

Dio ulice Pogledine u dužini od 138 metara po prvi put je asfaltiran. Ranije je to bila makadamska saobraćajnica vrlo nesigurna za kretanje vozila, pogotovo prilikom većih padavina, a sada je nova asfaltirana saobraćajnica. U pomenutoj ulici sagrađen je i novi potporni zid dužine 20 metara radi stabilizacije terena. Na dvije lokacije je srušena stijena i urađeno proširenje. U ulici Dolovi, urađena je sanacija i asfaltiranje dionice duge 75 metara. Saobraćajnice su sada mnogo preglednije, šire i sigurnije za saobraćaj.

Za sanaciju dijelova ulica Pogledine i Dolovi iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo izdvojeno je oko 61.000 KM. Radovi su završeni u predviđenom roku.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630