Sutra Zbor građana MZ Hrid - Jarčedoli


15. 2. 2021

Zbor građana za stanovnike Mjesne zajednice Hrid - Jarčedoli održat će se sutra (16. februara, 2021. godine) u 18,30 sati u prostorijama Mjesne zajednice (ulica Jarčedoli broj 3).

Zboru će prisustvovati načelnik Općine Stari Grad mr Ibrahim Hadžibajrić sa saradnicima, a tema sastanka je predstavljanje realizovanih projekata u prošloj godini, te najava novih projekata u 2021. godini na ovom mjesnom području.

Pored načelnika Hadžibajrića, Zboru građana prisustvovat će i predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad dr.sc. Mirza Batalović, pomoćnica načelnika za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica Selma Velić, pomoćnica načelnika za imovinsko - pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove Adela Plakalo i pomoćnica načelnika za urbanizam Amela Herco-Kulaglić.

Zbor građana održat će se uz poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630