Završena izgradnja zidova, a uskoro i kaldrme u haremu džamije Jarčedoli


19. 11. 2020

U haremu džamije Jarčedoli završena je izgradnja glavnog kamenog potpornog zida koji se nalazi iza pomoćnog objekta džamije, te manjeg zida na ulazu u harem džamije.

Nakon izgradnje zidova, pristupilo se radovima na kaldrmi oko pomoćnog objekta. „Radovi su ušli u posljednju fazu, zidovi su izgrađeni, uklonjenja stara podloga i urađena odvodnja, a nakon toga je spremljena podloga za postavljanje nove kaldrme koja se nalazi oko pomoćnog objekta. Tim radovima će biti završen projekat uređenja harema džamije“, rekli su u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad.

Cijeli prostor će sada biti mnogo funkcionalniji, ali imati i veću estetsku vrijednost s obzirom na činjenicu da se radi o vjerskom objektu.

Radove izvodi firma Klico trans gradnja iz Sarajeva, a finansira ih Općina Stari Grad sa oko 18.500 konvertibilnih maraka.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630