Završeni projekti - 2020. godina

ASFALTIRANJE I SANIRANJE ULICA I TRGOVA
IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA
IZRADA POTPORNIH KONSTRUKCIJA
PROJEKTI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA, SPORTA I KULTURE
OSTALI PROJEKTI