Završeni projekti - 2014. godina

ASFALTIRANJE I SANIRANJE ULICA I TRGOVA
REKONSTRUKCIJA I IZMJEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH INSTALACIJA
REVITALIZACIJA OPĆINSKIH PROSTORIJA
IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA
IZRADA POTPORNIH KONSTRUKCIJA
PROJEKTI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA, SPORTA I KULTURE
OSTALI PROJEKTI