Arhiva vijesti

Općina poziva KJKP „RAD“ da vrši redovan odvoz smeća, a KUIP da sankcioniše

Općina Stari Grad upućuje oštru kritiku Kantonalnom komunalnom preuzeću „Rad“ zbog činjenice da se ne vrši redovan odvoz smeća...

U četvrtak 34. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Decembarska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana u četvrtak (26. decembra, 2019. godine) u Velikoj Sali, s početkom u 10,00 sati.

Jesenji prvaci u šahu OŠ „Vrhbosna“

Okončan je jesenji dio Šahovske lige Starog Grada za sezonu 2019/2020.

Puštena u rad saobraćajnica oko platoa podzemne garaže

Puštena u rad saobraćajnica oko platoa podzemne garaže...

U posjeti Udruženju penzionera Stari Grad: Jedinu pomoć dobivaju od Općine

U općini Stari Grad je, prema zvaničnim podacima Federalnog Zavoda PIO/MIO, 6.119 penzionera...

Općina finansira troškove sanacije toplovoda u Akademiji nauka i umjetnosti BiH

Akademija nauka i umjetnosti BiH, ustanovljena 1966.godine kao najviša naučna i umjetnička institucija na prostoru države Bosne i Hercegovine…

Poništenje i objava novog Javnog poziva za Komisiju za utvrđivanje uslova za obavljanje određenih djelatnosti

Poništava se Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za utvrđivanje ispunjavanja propisanih uslova...

Rekonstrukcija kanalizacione mreže u 2019. godini: Više od 1,3 miliona KM za projekte

U ulici Hadži Mustafe Bostarića, na Širokači, još traje veliki projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže koji će osigurati kvalitetne komunalne uslove za 20-ak domaćinstava u ovom naselju koji dosad nisu imali kanalizaciju...

Općina organizuje novogodišnju priredbu za štićenike Zavoda Pazarić

Povodom novogodišnjih praznika Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport, u ponedjeljak (23. decembra, 2019. godine) organizuje priredbu...

Ekipa s Hrida pobjednik 4. kola Stonoteniske lige

Ove sedmice u Osnovnoj školi „Hamdija Kreševljaković“ odigrano je 4. kolo Stonoteniske lige osnovnih škola Starog Grada...

Retrospektiva: Objekti i lokacije prije devet mjeseci i danas

Investiranjem u kapitalne projekte koji će doprinijeti poboljšanju uslova života u najstarijoj gradskoj općini.

Sanacija oštećenog trotoara u ulici Jekovac

U ulici Jekovac, uz mezarje Kovači, u toku je sanacija oštećenog trotoara, kojim je do sad bilo otežano kretanje pješaka usljed velikih oštećenja.