Arhiva vijesti

Civilna zaštita u obilasku: Vatrogasci na oprezu, Dom zdravlja ima dovoljno testova, policija na terenu i prati stanje

Usljed naglog pogoršanja epidemiološke situacije u našem gradu predstavnici Službe za civilnu zaštitu Općine Stari Grad danas su obišli sve općinske službe zaštite i spašavanja, te im uručili dezinfekcijska sredstva.

Sanacija potpornog zida i ulice Meše Čohodara

Kako bi građani ulice Meše Čohodara dočekali predstojeću zimu bez straha od obrušavanja potpornog zida i stvaranja poledice na 'ulegnutoj' saobraćajnici, Općina Stari Grad realizovala je projekat hitne sanacije.

Obavijest o radovima na vodovodnoj mreži

Obavještavamo građane da će komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ danas izvoditi radove na otklanjanju kvarova i održavanju vodovodnog sistema u ulicama Nevjestina, Brdo džamija, Zmajevac, Prvi bataljon Sedrenik i Safvet-bega Bašagića.

U toku sanacija 320 metara Ablagijinog sokaka

U toku su radovi na sanaciji ulice Ablagijin sokak koja se nalazi na Mošćanici, u dužini od 320 metara.

Obilazak radova rekonstrukcije Vrtića "Bulbul" na Bistriku - TV prilog

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić sa saradnicima, te predstavnikom izvođača radova i nadzornog organa obišao je radove rekonstrukcije Vrtića "Bulbul" na Bistriku.

Aktivno održavanje cestovnih pojasa, javnih površina i sanacija rukohvata

Odjeljenje za održavanje Aleje ambasadora, cestovnih pojasa i javnih površina, koje djeluje pri Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad, u proteklom periodu aktivno je djelovalo na području cijele općine.

Obavijest o radovima na vodovodnoj mreži

Obavještavamo građane da će komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ danas izvoditi radove na otklanjanju kvarova i održavanju vodovodnog sistema u ulicama Mišićina, Škaljin sokak i Baruthana.

Vrtić „Bulbul“ na Bistriku na proljeće počinje sa radom

Poslije više od 25 godina, stanovnicima lijeve obale Miljacke na Bistriku, bit će vraćen Vrtić „Bulbul“, koji je potpuno devastiran tokom agresije na grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

Javni uvid u osnovnu Koncepciju Regulacionog plana Sedrenik

Na osnovu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Sedrenik (Službene novine Kantona Sarajevo, 05/19), Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo izradio je osnovnu Koncepciju Regulacionog plana Sedrenik.

U toku zamjena instalacija u dijelu ulice Bakije sokak

U ulici Bakije sokak izvode se radovi na zamjeni kanalizacionih instalacija na dionici od raskrsnice ulica Bakije sokak i Strošići do raskrsnice ulica Bakije sokak i Sumbul česma, dužine 35 metara.

Obavijest o radovima na vodovodnoj mreži

Obavještavamo građane da će komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ danas izvoditi radove na otklanjanju kvarova i održavanju vodovodnog sistema u ulici Saliha Hadžihusejnovića Muvekita.

Novi asfalt na makadamskom dijelu ulice Obhodža lipe

Završena je sanacija i makadamskog dijela ulice Obhodža lipe na Mošćanici, u dužini od oko 100 metara.