Arhiva vijesti

Stari Grad: Naređeno hitno uklanjanje ugostiteljskog inventara sa javnih površina zbog okupljanja nesavjesnih građana

Općina Stari Grad Sarajevo poziva vlasnike ugostiteljskih objekata da odmah, bez odlaganja, pristupe uklanjanju postavljenog ugostiteljskog inventara/mobilijara ispred svih radnji i sa javnih površina u ovoj općini.

Policija izvršila kontrolu lokacija boravka migranata u Starom Gradu: Zatečenih 116 migranata prevezeni u “Ušivak”

Prema nalogu komandanta Općinskog štaba CZ-a, načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, Prva PU – PS Stari Grad izvršila je danas provjeru i kontrolu boravka migranata na području Starog Grada.

Imami iz Starog Grada, Slatko&slano i Centar „Generacija“ pomažu starijim građanima

Sve je više onih koji, vođeni primjerom Općine Stari Grad i općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, žele da se uključe u pružanje pomoći stanovnicima Starog Grada u borbi protiv opakog virusa i suočavanju sa svim problemima koji su nastali na terenu...

Upraviteljima zgrada naređena dezinfekcija ulaza

Štab civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo, u nastavku svoje druge vanredne sjednice održane 19.marta, donio je naredbu prema svim upraviteljima zgrada u ovoj općini...

Općinski Centar za promociju i unapređenje zdravlja pomaže osobama treće životne dobi

Centar za promociju i unapređenje zdravlja Općine Stari Grad i Udruženja "Generacija", u vrijeme širenja virusa korona, usmjerio je sve svoje kapacitete na pružanje pomoći svojim članovima, ali i svim drugim starim i bolesnim osobama u našoj općini...

Načelnik Hadžibajrić: Potpuno se ukida plaćanje zakupnina za mjesec april u Starom Gradu

Komandant Općinskog štaba civilne zaštite Stari Grad, načelnik Ibrahim Hadžibajrić sazvao je treću redovnu sjednicu Štaba na kojoj su donesene nove mjere u cilju olakšavanja poslovanja privrednika u ovoj općini.

Hitno pozvati medicinski kadar sa evidencije Biroa za zapošljavanje

Na trećoj redovnoj sjednici Općinskog štaba CZ-a Stari Grad, održanoj u proširenom sastavu, doneseni su zaključci kojima se nastoji poboljšati zdravstvena briga i zaštita građana u momentu širenja virusa COVID 19.

TV prilog o pomoći Narodnoj kuhinji Stari Grad

Pogledajte video sa jučerašnjeg uručivanja značajne pomoći Narodnoj kuhinji Stari Grad u cilju ublažavanja velike krize povodom širenja korona virusa u našoj zemlji.

Preporuka OŠCZ Stari Grad: Obavezne maske i rukavice prilikom ulaska u trgovine i apoteke

Općinski štab civilne zaštite Stari Grad na vanrednoj sjednici održanoj 22. marta, 2020. godine, uveo je dodatne mjere u cilju sprečavanja pojave i širenja virusa COVID 19, među kojima je obavezno nošenje maski i rukavica u slučaju ulaska u trgovine i apoteke.

Povodom stanja nesreće: Narodnoj kuhinji 30.000 KM, a socijalno ugroženim po 200 KM za hranu i higijenske potrepštine

Povodom stanja nesreće: Narodnoj kuhinji 30.000 KM, a socijalno ugroženim po 200 KM za hranu i higijenske potrepštine.

Nastavljena podjela novčanih pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva

Odlukom komandanta Općinskog štaba civilne zaštite, načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, danas je nastavljena podjela novčane pomoći najugoženijim stanovnicima ove općine.

Komunalna inspekcija, uz asistenciju policije, izvršila kontrolu javne površine u Ferhadiji

Povodom prodaje sredstava za dezinfekciju i zaštitnih rukavica u ulici Ferhadija od strane određenog lica, obavještavamo javnost da je Služba za opće i inspekcijske poslove Općine Stari Grad ponovo izvršila kontrolu zauzimanja javne površine, što je jedina nadležnost koja se u ovom slučaju može primijeniti.