Izvršena popravka slivne rešetke u Nalinoj ulici

Izvršena je sanacija slivne rešetke u ulici Nalina, koja je usljed velikih oštećenja otežavala odvijanje saobraćaja.

Na dojavu građana, nadležna Služba za investicije i komunalne poslove Općine je obišla teren i ustanovila da je došlo do 'propadanja' slivne rešetke i stvaranja udarne rupe koja je ugrožavala bezbjedno odvijanje saobraćaja. „S obzirom da se radilo o problemu na glavnoj saobraćajnici koja vodi prema naselju Jarčedoli, a koju koristi veliki broj građana, općinsaki načelnik je dao hitan nalog za popravku navedenog kvara“, objašnjavaju su iz Službe. Ulegnuće je nastalo usljed ispiranja donjih slojeva podkonstrukcije saobraćajnice, tako da je firma 'KS Invest' iz Sarajeva sanirala pomenuti teren, te ugradila novu slivnu rešetku dužine oko pet metara. Za ove radove izdvojeno je oko 4.000 konvertibilnih maraka.