Izgrađen potporni zid na putu Hladivode-Donje Biosko

Općina Stari Grad finansirala je izgradnju armirano-betonskog potpornog zida u podnožju saobraćajnice koja spaja Hladivode i Donje Biosko.

Prema riječima nadležne Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad na dijelu ceste gdje izgrađen zid je prijetilo obrušavanje terena: „Ukoliko bi se to desilo, bila bi u potpunosti prekinuta putna komunikacija između ova dva starogradska naselja, te smo u saradnji sa općinskom Službom za civilnu zaštitu odlučili odmah djelovati i izgradnjom novog zida osigurati da se to ne desi“, pojasnili su u Službi. Novi zid je dužine osam metara, visine jedan i po metar, a s obzirom da je u blizini potok urađen je nasip zemlje i tamponiranje, a preostalo je još asfaltiranje 15m2 ceste uz novoizgrađeni potporni zid. Izvođač ovih radova je bila firma Klico trans gradnja, a finansijer Općina Stari Grad sa oko 9.000 KM.