Potpuno sanirana ulica Hrvatin

Zahvaljujući Općini Stari Grad i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo okončan je projekat potpune sanacije i rehabilitacije ulice Hrvatin na Bistriku.

„Ulica je nakon mnogo godina sanirana cijelom svojom dužinom od 220 metara. Prije samog asfaltiranja urađeno je nivelisanje šibera, šahtova, te postavljanje slivnika“, pojasnili su u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad.

Ulica Hrvatin nalazi se u blizini velike sarajevske atrakcije Trebevićke žičare, što dodatno daje na značaju ovom infrastrukturnom projektu na Bistriku.

Radovi u ovoj ulici su bili dio velikog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta je izdvojeno više od 1,4 miliona KM, a veći dio tih ulica je već saniran. Firma Grakop iz Kiseljaka je nakon sanacije ulica Balibegovica i Berkuša mala, preuzela i uspješno okončala projekat sanacije ulice Hrvatin. Vrijednost radova sve tri ulice je oko 327.000 KM.