Načelnik Hadžibajrić posjetio Udruženje „Prva brigada policije Stari Grad“

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić posjetio je Udruženje „Prva brigada policije Stari Grad“, koje baštini uspomenu i sjećanje na jednu od prvih vojnih formacija koje su stale u odbranu našeg grada i zemlje u periodu agresije.

Načelnika Hadžibajrića su dočekali članovi ovog udruženja, na čelu sa predsjednikom udruženja Alijom Jašarevićem, koji je bio nekadašnji komandir jedne od ratnih jedinica Prve policijske stanice Stari Grad, a na druženju je prisutan bio i Enes Bezdrob, tadašnji načelnik Policijske stanice Stari Grad. „Nedavno smo renovirali prostorije za potrebe našeg udruženja u ulici Logavina, gdje će se okupljati svi naši veterani i prijatelji. Planiramo organizovati brojne aktivnosti i sadržaje u budućnosti. Zahvalni smo načelniku Hadžibajriću na podršci koju nam pruža Općina, posebno za organizaciju obilježavanja godišnjice postrojavanja Prve brigade policije Stari Grad svakog 18. maja na Trgu oslobođenja - Alija Izetbegović“, kazao nam je predsjednik udruženja Alija Jašarević.

Udruženje „Prva brigada policije Stari Grad“ osnovano je na jesen prošle godine, a ovog 18. maja su, iako pod uslovima pandemije korona virusa, samostalno organizovali tradicionalno postrojavanje nekadašnjih pripadnika Prve brigade policije Stari Grad. Načelnik Hadžibajrić se zahvalio svojim domaćinima na gostoprimstvu, poželio puno uspjeha, te poručio da će Općina Stari Grad i dalje pružati podršku njihovom radu.

S ciljem podizanja morala u gradu Sarajevu, 18. maja 1992. godine na prostoru današnjeg Trga oslobođenja Alija Izetbegović, izvršena je svečana smotra 750 pripadnika Prve brigade policije Stari Grad, i to je bila prva smotra odbrambenih snaga države BiH. Nakon toga uslijedilo je masovno pristupanje građana Sarajeva u redove MUP-a i tadašnje Teritorijalne odbrane, što se pokazalo presudnim za odbranu glavnog grada. U toku odbrambeno-oslobodilačkog rata u redovima Prve brigade policije Stari Grad Sarajevo borilo se 1.230 boraca, a 44 pripadnika dalo je živote u odbrani domovine.