Završena i Mišćina ulica na Kovačima

Uspješno je završen projekat sanacije oštećenog dijela ulice Mišćina, što je jedan od brojnih ulaganja u infrastrukturu i bolji kvalitet života građana mjesne zajednice Kovači.

Ovaj projekat je dio sporazuma Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji, uz ulicu Mišćina, znači novi asfalt i za još dvije veoma važne saobraćajnice, a to su ulice Očaktanum koja je završena i ulica Halilbašića gdje radovi ulaze u završnu fazu. Investicija za sva tri projekta iznosi 354.000 konvertibilnih maraka, a radove izvodi konzorcij 'OXA' – 'DEMUS' iz Sarajeva.

U Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad poručuju da je prethodno stanje saniranog dijela ulice Mišćina bilo vrlo loše sa starim dotrajalim asfaltom, brojnim oštećenjima i rupama, te da su stanovnici tražili sanaciju: „Uklonjen je stari oštećeni asfalt, potom je KJKP 'Vodovod i kanalizacija' izvršio opravku na svojim instalacijama, BH Telecom je postavio nove optičke kablove, a kompanija Telemach izmjestila svoje kablove na propisanu dubinu. Nakon ovih radova, te rješavanja sistema oborinske odvodnje, izvršeno je tamponiranje i ravnanje ulice, a potom i asfaltiranje 166 metara ove ulice“, detaljno su pojasnili u nadležnoj općinskoj Službi.

 

Velika ulaganja i prošle godine na Kovačima

Općina Stari Grad, na čelu sa općinskim načelnikom mr Ibrahimom Hadžibajrićem, prethodnih godina je realizovala brojne i značajne infrastrukturne projekte na Kovačima. Podsjetimo, samo prošle godine ovdje je realizovan veliki projekat rekonstrukcije kompletne ulice Kovači, od Podkovača (od Čekrekčijine džamije), preko platoa Kovači, ulice Ploča sve do spoja sa ulicom Mustafe Dovadžije. Osim toga, na Kovačima je prošle godine urađena i potpuno nova kaldrma u Nadmlinima, te saniran kaldrmisani trotoar u ulici Jekovac. Važno je spomenuti da je prošle godine na Kovačima sagrađeno i savremeno košarkaško igralište sa koševima za uličnu košarku i mini tribinama za gledaoce, u ulici Nadmlini.