Popravljaju se udarne rupe na ulicama u Starom Gradu

Općina Stari Grad redovno vrši radove sanacije udarnih rupa na lokalnim saobraćajnicama u Starom Gradu, koje se stvaraju usljed jake frekvencije saobraćaja.

U općinskoj Službi za investicije i komunalne poslove pojašnjavaju da je saniranje oštećenja krenulo odmah po početku građevinske sezone: „Do polovine godine izvršena je sanacija rupa u deset ulica, a u posljednja dva mjeseca opravke smo izvršili u 15 starogradskih ulica gdje su uočena veća oštećenja“, dodali su Službi. Riječ je o sljedećim ulicama: Hadžiristića, Huremuša, Safvet-bega Bašagića, Bostarići, Ablakovina, Mihrivode, Lipe, Komatin, Hambina carina, Za beglukom, Čadordžina, Džinina, Josipa Štadlera, Logavina i Vrbanjuša.

Na ovaj način se povećava sigurnost saobraćanja vozila, te će se ove aktivnosti nastaviti i ubuduće. Dosad je Općina Stari Grad za ovu namjenu izdvojila oko 25.000 KM, a dodatna ulaganja se nastavljaju. Za izvođenje ovih radova je zadužena firma OXA iz Sarajeva.