Svi radovi u ulici Očaktanum završeni

Obje faze radova na sanaciji ulice Očaktanum su završene. Sanirana je cijela ulica u dužini od oko 550 metara. Inače, ulica Očaktanum nalazi se na spoju mjesnih zajednica Kovači i Medrese, veoma je prometna i bila je u lošem stanju.

Projekat su zajedno realizovali Općina Stari Grad i Direkcija za ceste KS, a radovi su koštali oko 199.000 KM. Nakon uklanjanja starog asfalta u ulici, KJKP“Vodovod i kanalizacija je izvršilo potrebne sanacije na svojoj mreži, kao i BH Telecom. Radovi su se izvodili iz dva dijela kako bi se omogućilo funkcionisanje saobraćaja kroz ulicu.

Pored ulice Očaktanum, na Kovačima se još rade sanacije ulica Mišćina i Halilbašića. Radovi u sve tri ulice koštaju oko 354.000 konvertibilnih maraka, a izvodi ih konzorcij 'OXA' – 'DEMUS' iz Sarajeva.