Nastavlja se sanacija rukohvatnih ograda u Starom Gradu

Pored redovnih aktivnosti koje provodi Odjeljenje za održavanje Aleje ambasadora, cestovnih pojasa i javnih površina – tzv Putarska služba Općine Stari Grad, dodatno posljednjih sedmica rade na sanaciji i farbanju svih rukohvatnih ograda u ovoj općini.

Prema zahtjevima građana iskazanih putem mjesnih zajednica, uposlenici ovog Odjeljenja imaju sedmične planove radova na rukohvatima. S obzirom da veći dio ove općine gravitira u padinskim dijelovima, postojanje rukohvatnih ograda neophodno je radi bezbjednog kretanja stanovništva. Mnoge ulice u Starom Gradu su toliko srme da bi bilo veoma teško kretati se bez rukohvatnih ograda, naročito starijim građanima i djeci. Imajući to u vidu, uložena su značajna sredstva kroz prethodne godine u njihovu sanaciju i postavljanje na brojnim lokacijama. Kako je s godinama došlo do oštećenja ovih rukohvata, pokrenuta je akcija njihove sanacije.

Do sada su uposlenici Odjeljenja za putne pojaseve izvršili sanaciju i farbanje rukohvata na lokacijama: Alifakovac, Halilbašića, Toplik, Berkuša mala, kod MZ Toka-Džeka, kod MZ Vratnik, Bistrik, Hendina, Hulusina, na mostu iznad Višegradske kapije, Obala Kulina-bana, u blizini podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića, kod MZ Sumbuluša i OŠ“Saburina“, Carina, na Zmajevcu, na Kovačima...