FOTOVIJEST: Asfaltiranje Očaktanuma

Danas se asfaltira dio ulice Očaktanum – od ulice Hasana Kaimije do spoja sa ulicom Safvet-bega Bašagića. Pogledajte fotografije s terena.