Izgradnjom trotoara završena sanacija ulice Petrakijina

Radovima na izgradnji novih trotoara koji su se odvijali tokom prethodnog vikenda i jučerašnjeg dana, završena je sanacija ulice Petrakijina, inače vrlo prometne saobraćajnice koja povezuje starogradsku jezgru sa poznatim naseljem Mejtaš. Ulica je sanirana u cijeloj svojoj dužini od 220 metara.

Ulica, koja je dom značajnih institucija i historijskih spomenika, bila je u vrlo lošem stanju, te se sanacija nametala kao imperativ. „Projekat je uključivao mašinsko uklanjanje oštećenog asfalta sa ugradnjom tamponskog materijala, zatim čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda, izdizanje šahtova, šibera i rešetki na potrebnu visinu, te postavljanje ivičnjaka“, kazali su u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Finalne faze su bile postavljanje dva sloja asfalta i izgradnja trotoara. U planu je i vraćanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, kao i postavljanje vibracionih traka za smirivanje saobraćaja kod škole.

Radovi u ovoj ulici su dio velikog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo. Pored ulice Petrakijina, ovom fazom je obuhvaćena i sanacije ulica Hasana Kaimije i Vareška, što je također uspješno okončano. Za izvođenje svih radova bila je zadužena firma 'ADO - TRANS' iz Visokog, a investicija je vrijedna oko 303.000 KM.

Ulica Petrakijina, u mjesnoj zajednici Ferhadija, u sebi krije neprocjenjivo historijsko blago po čemu se izdvaja od mnogih ulica iz čitavog Sarajeva. Tu se posebno ističe kompleks vila iz austougarskog perioda. Vila Mandić, vila Heinricha Raithera, vila Hermine Radisch i vila Forstratha Miklaua). Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je 2009. godine ovaj kompleks vila proglasila nacionalnim spomenikom. Tu se također nalazi i Prva bošnjačka gimnazija, a u blizini je i Muzička akademija koja je također nacionalni spomenik. Zahvaljujuči Općini Stari Grad, općinskom načelniku mr Ibrahimu Hadžibajriću i podršci drugih donatora i ovoj obrazovnoj instituciji je vraćen nekadašnji sjaj, ali i funkcionalnost koja je važna za odvijanje nastavnih procesa.