Potpuno je sanirana ulica Hasana Kaimije uključujući i novu vodovodnu mrežu

U općini Stari Grad okončan je veliki projekat sanacije kompletne ulice Hasana Kaimije dužine 240 metara, a koji je uključivao i rekonstrukciju vodovodne mreže, za šta je u konačnici izdvojeno oko 170.000 KM.

Iako je prvobitno planirana sanacija ulice bez zamjene podzemnih instalacija, nakon skidanja starog asfalta ustanovljeno je da je stanje vodovodne mreže veoma loše, te je zaključeno da se uradi zamjena, što je zahtijevalo mnogo veća finansijska sredstva. Tada je postignut dogovor sa Gradskom upravom Grada Sarajevo da finansiraju radove rekonstrukcije vodovodne mreže, no kada su radovi počeli Gradska uprava se povukla iz projekta, te je finansiranje neplaniranog dijela od 70.000 KM preuzela Općina Stari Grad i KJKP”Vodovod i kanalizacija”, koji je izveo radove na vodovodnoj mreži. Općina je snosila troškove iskopa za postavljanje glavne vodovodne cijevi, kao i za sve kućne priključke.

„ Osim što je zamijenjena vodovodna mreža, podizanje asfalta i prokopi u ulici iskorišteni su i za postavljanje novih optičkih kablova telekom operatera, a također i Sarajevogas je uradio sanaciju svoje mreže“, pojasnili su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Po okončanju sanacije podzemnih instalacija, vodovodne mreže, te ugradnje individualnih priključaka na stambene objekte, pristupilo se radovima asfaltiranja cijelom dužinom ulice od 240 metara, do spoja sa ulicom Očaktanum.

 

Građani kažu: Bit ćemo mirni decenijama

Ovim vrlo složenim projektom itekako su poboljšani uslovi života stanovnika ovog dijela Starog Grada, a potvrdili su to i stanovnici.

Prilikom jednog od obilaska radova u ulici smo zatekli Ahmeda Mašića koji tu živi više od 40 godina. “Odavno se nije radila ulica i ovo je izvanredna stvar. Vodovodne cijevi su bile stare, davno dotrajale i drago nam je što su položeni i optički kablovi tako da se sve kvalitetno uradi, pa da nekoliko decenija budemo mirni. Mi smo zadovoljni što se ovo radi i nadam se da će biti prilike da se možda i druge ulice u ovim mahalama urade,” kazao je Mašić.

Njegove želje dijelom su i ispunjene jer je ovim projektom, koji zajedno realizuju Općina Stari Grad i Direkcija za puteve KS, sanirana i susjedna ulica Očaktanum. Ova ulica sanirana je u dužini od 550 metara, od spoja sa ulicom Mejlijina (kod vrtića 'Biseri') do spoja sa ulicom Safvet-bega Bašagića, a u posljednjoj fazi radova asfaltiran je spoj sa ulicom Hasana Kaimije.

Radove sanacije saobraćajnice i asfaltiranja je izvela firma 'ADO - TRANS' iz Visokog.