Ulica Očaktanum: Pripreme za asfaltiranje spoja sa ulicom Safvet-bega Bašagića

U ulici Očaktanom u toku su radovi na pripremi asfaltiranja spoja sa ulicom Safvet-bega Bašagića, potvrdio je Adis Hadžović, pomoćnik načelnika za investicije i komunalne poslove Općine.

„Radovi su ove sedmice bili usporeni zbog padavina, tako da se danas radi na tamponiranju i ravnanju dijela ulice Očaktanum, tačnije spoja sa ulicom Safvet-bega Bašagića. Završetak asfaltiranja zavisit će od vremenskih prilika“, kazao je Hadžović.

Podsjećamo da je proteklih dana saniran i asfaltiran dio ulice Očaktanum od spoja sa ulicom Mejlijina (kod vrtića 'Biseri') do spoja sa ulicom Kovači, nakon čega su radovi nastavljeni na preostalom dijelu – do spoja sa ulicom Safvet-bega Bašagića. Ulica se radi kroz dvije faze kako bi se omogućilo neometano funkcionisanje saobraćaja i spriječile velike gužve.

Ovo je prvi put da se ova ulica kompletna sanira, a nalazi na spoju mjesnih zajednica Kovači i Medrese, veoma je prometna i duga je oko 550 metara. Važno je naglasiti da je asfaltiranju prvog dijela prethodilo uklanjanje stare podloge nakon čega je BH Telecom izvršio sanaciju svoje mreže, a KJKP “Vodovod i kanalizacija“ intervenisalo je na svojim instalacijama.

Radove izvodi konzorcij 'OXA' – 'DEMUS' iz Sarajeva, a ovaj projekat je dio sporazuma Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu u vrijednosti višoj od 1,4 miliona KM. Radovi u ulici Očaktanum koštaju 199.000 KM.