Radovi na Mahmutovcu ulaze u novu, zahtjevniju fazu

Na Mahmutovcu je u toku rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u tri ulice, a kako je potvrđeno iz Službe za investicije i komunalne poslove, do sada su postavljene nove cijevi na oko 160 metara trase. Radi se u ulicama Begovac, Paje i Paje sokak. Uporedo se postavljaju nove cijevi za vodu, kišnu i fekalnu kanalizaciju, a sve je dio trogodišnjeg projekta koji je obuhvatio ulice u tri mjesne zajednice Bistrik, Toka-Džeka i Mahmutovac i vrijedan je više od 1,3 miliona konvertibilnih maraka.

„Do sada je postavljeno po 160 metara novih cijevi za vodu, te kišnu i fekalnu kanalizaciju, dakle, ukupno je to skoro 500 metara novih cijevi. Urađeno je i 18 novih šahtova i dinamika radova je zadovoljavajuća,“ kazali su u nadležnoj Službi. Ipak, kako je ranije istaknuto,teren na kojem se radi veoma je težak i zahtjevan. Ulice su uske i neprohodne i dosta je kamena u zemlji kao i podzemnih instalacija. „Sada radovi ulaze u zahtjevniju fazu, prelazi se na izuzetno tešku dionicu gdje je ulica dosta uska s velikim padovima i sa dosta drugih instalacija, ali se nadamo da će se nastaviti ova dinamika,“ dodali su iz Službe.

Radovi koji se trenutno izvode na Mahmutovcu koštaju oko 750.000 konvertibilnih maraka, a finansiraju sredstvima Općine Stari Grad, te Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo. Zajedničko finansiranje je rezultat sporazuma dvije institucije o sufinansiranju ovog projekta od namjenskih sredstava – vodne naknade na području općine Stari Grad. Međutim, ovo je samo dio projekata započetog 2018. godine.

Radovi su te godine počeli iz mjesne zajednice Bistrik, preko Toka-Džeke do Mahmutovca, a obuhvatili su ulice Bistrik potok, Pastrma i Kurtin sokak. Postavlja se nova vodovodna i kanalizaciona mreža, te rješava oborinska (fekalna) odvodnja. Kada cijeli projekat bude okončan, ukupno će na cijeloj dionici biti postavljeno 1.200 metara nove kanalizacione mreže i nešto manje vodovodne s obzirom da nije bilo potrebe za njenom zamjenom u ulicama Bistrik potok i Pastrma.